ฟิสิกส์ - แรง

          การกระทำที่ผลักหรือดึงวัตถุ ซึ่งมีผลให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ถ้าแรงลัพธ์ที่มากระทำไม่เป็นศูนย์ โดยแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์

แรงมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ

1. แรงที่ต้องสัมผัส คือ ต้องสัมผัสวัตถุก่อนถึงจะเกิดแรง เช่น การผลักของ การดึงของ การเตะ การต่อย เป็นต้น

2. แรงที่ไม่ต้องสัมผัส คือ ไม่ต้องสัมผัสก็เกิดแรงได้ เช่น แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก แรงทางไฟฟ้า เป็นต้น

การรวมแรง

1. แรงอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

  • กำหนดทิศหนึ่งเป็นบวก ทิศตรงข้ามจะเป็นลบ
  • นำขนาดมารวมกันตามเครื่องหมาย
  • ทิศของแรงลัพธ์จะตามทิศเครื่องหมายของแรงลัพธ์

2. แรงไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

โดย
|R| คือ ขนาดของแรงลัพธ์
|A| คือ ขนาดของแรง A
|B| คือ ขนาดของแรง B
θ คือ มุมระหว่างแรง A และแรง B

  PANYA SOCIETY ได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม