ฟิสิกส์ - De Broglie

เมื่อสาดอิเล็กตรอนใส่สลิตคู่ แล้วนำฉากมารับ พบว่าอิเล็กตรอนสามารถเกิดการแทรกสอดได้ แสดงว่า อนุภาคสามารถทำตัวเป็นคลื่นได้

โดยหาความยาวคลื่นได้จากสูตร

โดยที่

h = ค่าคงตัวของพลังค์
P = โมเมนตัม

เรียกความยาวคลื่นนี้ว่า ความยาวคลื่นของ De Broglie

ไอน์สไตน์ก็ได้อธิบายเรื่องการที่คลื่นทำตัวเป็นอนุภาค และอนุภาคทำตัวเป็นคลื่น จากสมการ

โดยที่

m0 มวลในขณะที่อนุภาคหยุดนิ่ง

เนื่องจากแสงไม่มีมวล แต่สามารถมีโมเมนตัมได้ เมื่อแทน m0 = 0 จะได้

และอนุภาคที่อยู่นิ่งก็มีพลังงาน

  PANYA SOCIETY ได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม