ภาษาอังกฤษ - น่ารู้คู่ม็อบ

คำว่า “แกง” ปกติแล้วเราจะนึกถึงหนึ่งในเมนูอาหารของไทย เช่น แกงเขียวหวาน แกงแพนง หรือแม้กระทั่ง แกงจืด ต่าง ๆ แต่ “แกง” ทำหน้าที่เป็นกริยา Verb มีความหมายว่า หลอก (ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง หลอกหลอนให้รู้สึกกลัวน้า) แต่คือการ “ต้ม” หรือ “ตุ๋น” ให้เปื่อย

ถ้าเทียบกับคำในภาษาอังกฤษ ก็น่าจะใกล้เคียงกับคำว่า หลอกหรือหลอกล่อต่าง ๆ ดังนี้

คำว่า trick สามารถเป็นได้ทั้ง noun และ verb

เช่น A magician tricks the eyes of the audiences with a fast hand movement.
นักมายากลหลอกตาผู้ชมด้วยการเคลื่อนไหวของมือที่รวดเร็ว

คำว่า fool สามารถเป็นได้ทั้ง noun และ verb เช่นกัน

เช่น They fool us with a fake product.
พวกเขาหลอกขายสินค้าปลอมให้พวกเรา

คำว่า lure สามารถเป็นได้ทั้ง noun และ verb
และสามารถหมายถึง ดึงดูด ล่อใจได้ด้วย ไม่ได้หมายถึง หลอกล่อให้หลงทางเพียงอย่างเดียว

เช่น Teacher lures students to consume vegetables.
ครูหลอกล่อให้เด็กกินผัก

ceive เป็นรากศัพท์ แปลว่า รับรู้
de เป็น prefix แปลว่า ออก หรือ จาก
จึงทำให้ความหมายของคำนี้ หมายถึง การทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกนั่นเอง

เช่น We know the truth. Don’t try to deceive us.
พวกเรารู้ความจริง อย่าพยายามหลอกลวงพวกเราเลย

คำนี้เป็นกริยา แปลว่า หลอก ชักนำไปในทางที่ผิด มาจาก noun คำว่า enticement

เช่น My friend entice me to grab a dozen of beer.
เพื่อนของฉันต่างหลอกล่อให้ฉันดื่มเบียร์เพิ่มอีกเป็นโหล