คอร์สเตรียมสอบ TCAS ENGLISH ไปกับ Panya Society By พี่ตวง

PACK TCAS ENGLISH !!!

PACK TCAS ENGLISH

 ● TGAT Eng + A-Level Eng ●

📓Promotion🔤

สมัครคอร์ส PACK TCAS ENGLISH
จากราคาเต็ม  8,000 บาท
🔥เหลือเพียง 2,490 บาท🔥

คอร์ส TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) 2,490 บาท

PACK TCAS ENGLISH

(TGAT Eng + A-Level Eng)

โดย พี่ตวง

เรียนภาษาในบริบท
ท่องศัพท์โดยมีบริบทตัวอย่างประกอบ
เรียนไวยากรณ์ แบบเข้าใจที่มาที่ไป
เห็นตัวอย่างสถานการณ์การใช้
อ่านบทความในบริบทที่เราสนใจ”

เรียนภาษาในบริบท
ท่องศัพท์โดยมีบริบท
ตัวอย่างประกอบ
เรียนไวยากรณ์ แบบเข้าใจที่มาที่ไป เห็นตัวอย่างสถานการณ์การใช้
อ่านบทความในบริบทที่เราสนใจ”

✅ “ใช้” ภาษา
มากกว่า
❌ “ท่องจำ” ภาษา

 

1.

"Expression"

เข้าใจสถานการณ์
ศึกษาสำนวนภาษา
ใส่ประจุบทสนทนา
ประโยคคำถาม

2.

"Vocabulary"

ศึกษาที่มาที่ไป
รู้มิตร รู้ศัตรู
ดูเพื่อนสนิท

3.

"Reading"

อ่านคำถามก่อน
แยกน้ำออกจากเนื้อ
เลือกตัวตั้ง
อ่านลึก/ภาพรวม
เรียงลำดับ

4.

"Writing"

ดู Verb ก่อน
Parts of Speech
PANYA SOCIETY

คอร์ส TCAS ENGLISH By พี่ตวง

จัดเต็มไปกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ของพี่ตวง
ในคอร์ส PACK TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) ที่ครบที่สุด
ช่วยนำทางให้น้อง ๆ เพิ่มคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TGAT และ A-Level ได้ 100+
และทำให้น้อง ๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน
สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ พี่ตวง ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใคร ๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

จัดเต็มไปกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ของพี่ตวง ในคอร์ส PACK TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) ที่ครบที่สุด ช่วยนำทางให้น้อง ๆ เพิ่มคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TGAT และ A-Level ได้ 100+ และทำให้น้อง ๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ พี่ตวง ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใคร ๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

บทเรียนทั้งหมด
 • CHECKLIST เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ A-Level English
 • เรื่องที่ Dek67 ต้องรู้ก่อนสอบ TGAT English
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 1 : Expression
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 2 : Vocabulary
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 3 : Reading
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 4 : Writing
 • ทดลองเรียน Part 1 : Expression – Offering Help
 • ทดลองเรียน Part 1 : Expression – At a hospital
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary – Root word
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary – Crime & Punishment
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary synnonym – สำคัญจำเป็น
 • ทดลองเรียน Part 3 : Reading – Sentence Types
 • ทดลองเรียน Part 3 : Reading – Connecting Ideas
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Popular Conjunctions
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Tense Overview
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Participle Overview
 • 0-1 GAT to TGAT
 • 0-2 9 gen to A-Level
 • Download E-Book
 • English A-Level Analysis
 • 1-1-1 Greeting/Introducing yourself
 • 1-1-2 Asking for a favor
 • 1-1-3 Asking for an opinion
 • 1-1-4 Offering Help
 • 1-1-5 Suggesting
 • 1-1-6 Making Invitation
 • 1-1-7 Showing concern
 • 1-1-8 Congratulationg
 • 1-1-9 Thanking/Saying sorry
 • 1-1-10 Idioms
 • 1-2-1 At a hospital
 • 1-2-2 At a restaurant
 • 1-2-3 At a library
 • 1-2-4 At a shop
 • 1-2-5 Making a phone call
 • 1-2-6 School assignment
 • 1-2-7 Job Interview
 • 1-2-8 At a hotel
 • 1.3. Question-responses
 • 1.3. Question-responses Exercises
 • 2.2.1 vis + แบบฝึกหัด
 • 2.2.2 tain + แบบฝึกหัด
 • 2.2.3 mal/bene + แบบฝึกหัด
 • 2.2.4 inter + แบบฝึกหัด
 • 2.2.5 scribe + แบบฝึกหัด
 • 2.2.6 cide + แบบฝึกหัด
 • 2.2.7 serve +แบบฝึกหัด
 • 2.2.8 veent +แบบฝึกหัด
 • 2.2.9 pose + แบบฝึกหัด
 • 2.2.10 spect + แบบฝึกหัด
 • 2.2.11 cede + แบบฝึกหัด
 • 2.2.12 mit + แบบฝึกหัด
 • 2.2.13 dict + แบบฝึกหัด
 • 2.2.14 press + แบบฝึกหัด
 • 2.2.15 Vocab – Health
 • 2.2.16 Vocab – Environment
 • 2.2.17 Vocab – Crime & Punishment
 • 2.2.18 สำคัญจำเป็น
 • 2.2.19 สบับสนุน / ขัดขวาง
 • 2.2.20 เพิ่มขึ้น / ลดลง
 • 2.2.21 พัฒนา / ทำลาย
 • 2.2.22 ใหญ่โต / เล็ก
 • 2.2.23 ยืนยัน / เลื่อน
 • 2.2.24 บังคับใช้ / ปฎิบัติตาม
 • 2.2.25 พยายามอย่างหนัก
 • 2.2.26 อันตราย / ที่มีพิษ
 • 2.2.27 เปิดตัว / ปล่อยออก
 • 2.2.28 TCASBooster_5. Part 2 Vocabulary_IM
 • 2.2.29 TCASBooster_6. Part 2 Vocabulary_CEIVE/CEPT
 • 2.2.30 TCASBooster_7. Part 2 Vocabulary_CUR
 • 2.2.31 TCASBooster_8. Part 2 Vocabulary_HOMO/IDEN/EQUI
 • 2.2.32 Vocabulary Cloze-text Practice 1
 • 2.2.33 Vocabulary Cloze-text Practice 2
 • 2.2.34 Vocabulary Cloze-text Practice 3
 • 3.1.1. Basic Sentence Structures
 • 3.1.2. Basic Sentence Structures Exercise
 • 3.2.1. Sentence Types
 • 3.2.2. Sentence Types Exercise
 • 3.3.1 Full stops
 • 3.3.2 Full stops Exercise
 • 3.3.3 Modifiers
 • 3.4.1. Connecting Ideas #1-3
 • 3.4.2. Connecting Ideas #4-6
 • 3.5.1. Questions to predict stories
 • 3.5.2. Paragraph Structures
 • 3.5.3. Skim VS Scan Reading
 • 3.5.4. Paraphrasing
 • 3.5.5. Exaggerating Choices
 • 3.6.1. Best/Title & Main Idea & Purpose Questions
 • 3.6.2. Fact Questions
 • 3.6.3. Inference Questions
 • 3.6.4. Reference Questions
 • 3.6.5. Vocabulary Questions
 • 3.6.6. Author’s Tone Questions
 • 3.7.1. Passage 1
 • 3.7.2. Passage 2
 • 3.7.3. Passage 3
 • 3.7.4. Passage 4
 • 4-1-1 Overview
 • 4-1-2 Noun
 • 4-1-3 Pronoun
 • 4-1-4 Verb
 • 4-1-5 Adjective
 • 4-1-6 Adverb
 • 4-1-7 Preposition
 • 4-1-8 Conjunction & Interjection
 • 4-1-9 Part of Speech Exercise
 • 4-2-1 Overview
 • 4-2-2 Countable/Uncountable
 • 4-2-3 Singular/Plural
 • 4-2-4 Quantifier
 • 4-3-1 Personal Pronoun
 • 4-3-2 Demonstrative Pronoun
 • 4-3-3 Indefinite Pronoun
 • 4-3-4 One/Another/Other
 • 4-4-1 Intro to Verb
 • 4-4-2 Verb Analysis
 • 4-5-1 Adjectives
 • 4-5-2 Emotional Adjectives
 • 4-5-3 Adverbs
 • 4-5-4 Comparison
 • 4-6-1 Overview
 • 4-6-2 Prepositions in Expression
 • 4-6-3 Preposition of Time
 • 4-6-4 Preposition of Place
 • 4-6-5 Preposition of Direction
 • 4-7-1 Overview
 • 4-7-2 Popular Conjunctions Group 1
 • 4-7-3 Popular Conjunctions Group 2
 • 4-7-4 Popular Conjunctions Group 3
 • 4-8-1 Tense Overview 1
 • 4-8-2 Tense Overview 2
 • 4-8-3 Present Tense
 • 4-8-4 Past Tense
 • 4-8-5 Future Tense
 • 4-8-6 Time Marker
 • 4-9-1 Passive Voice Form
 • 4-9-2 Intransitive verb
 • 4-9-3 Test Tips
 • 4-10-1 Common Rules
 • 4-10-2 Subject with Modifier
 • 4-11-1 Gerund
 • 4-11-2 Gerund VS Noun
 • 4-12-1 To Vinf
 • 4-12-2 To Vinf VS Gerund
 • 4-13-1 Vinf without to
 • 4-14-1 Overview
 • 4-14-2 Function
 • 4-14-3 Form
 • 4-15-1 Adjective Clause
 • 4-15-2 Noun Clauses
 • 4-16-1 Transition Words
 • 4-16-2 Parallel Structure
 • 4-17-1 Confusing Words Set 1
 • 4-17-2 Confusing Words Set 2
 • 4-17-3 Cloze Test Practice 05
 • 4-17-4 TCASBooster_21. part 4 Writing_Paragraph Structure
 • Download E-Book
 • Listening & Speaking : Short Conversation
 • Listening & Speaking : Long Conversation
 • Reading : Advertisements
 • Reading : Product/Service review
 • Reading : News report
 • Reading : Visuals
 • Reading : Articles (1)
 • Reading : Articles (2)
 • Writing : Cloze test (1)
 • Writing : Cloze test (2)
 • Writing : Cloze test (3)
 • Writing : Paragraph Organization
 • Introduction
 • Part 1 Expression 1-3
 • Part 2 Vocabulary_IM
 • Part 2 Vocabulary_CEIVE/CEPT
 • Part 2 Vocabulary_CUR
 • Part 2 Vocabulary_HOMO/IDEN/EQUI
 • Part 2 Vocabulary_เพิ่มขึ้น/ลดลง
 • Part 2 Vocabulary_ทำนาย,คาดการณ์/สะสม
 • Part 2 Vocabulary_Extra Exercises
 • Part 3 Reading_Reading Techniques 1-2
 • Part 3 Reading_Extra Exercises 1-2
 • Part 4 Writing_Pronoun
 • Part 4 Writing_Verb Analysis
 • Part 4 Writing_Participle
 • Part 4 Writing_Parallel Structure
 • Part 4 Writing_Cloze test
 • Part 4 Writing_Paragraph Structure

📓สิ่งที่จะได้รับ🔤

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

น้อง ๆ ม.6 #Dek68 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TCAS68 TGAT/A-Level ภาษาอังกฤษ

น้อง ๆ ที่ต้องการประหยัดเวลาเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาไปกับรถติด หรือเดินทางไกลไปเรียนตามสถาบันต่าง ๆ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

น้อง ๆ ที่ต้องการจัดสรรเวลาเรียนด้วยตัวเอง สามารถจัดตารางเรียนได้อย่างยืดหยุ่นตามเวลาที่สะดวก

📓Review🔤

ปุญญาภา มากคล้าย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
ปุญญาภา มากคล้าย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ● TCAS ENGLISH
Read More

“ความประทับใจที่มีต่อ Panya Society อย่างแรกเลยคือ ความใส่ใจของพี่ ๆ ที่มีต่อหนูค่ะ ไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรพี่ ๆ ก็พร้อมช่วยเหลือเสมอเลยแถมยังตอบข้อความเร็วมาก ๆ อีกด้วย รู้สึกประทับใจเรื่องนี้จริง ๆ ค่ะ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนก็ประทับใจไม่แพ้กันเลยค่ะ ตั้งแต่เรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่ตวงมา รู้สึกว่าภาษาตัวเองพัฒนาขึ้นมากจริง ๆ ค่ะ ... ใช้ได้กับการสอบและการใช้ชีวิตเลยค่ะ ขอขอบคุณพี่ ๆ และคุณครูทาง Panya Society ที่ช่วยสอนและให้กำลังใจจนสอบติดคณะที่หวังด้วยนะคะ Thank you so much 🌷💖🙇🏻‍♀️— สอบติด: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (DEK66)

ชญาภรณ์ ทาระพันธ์ (ชมพูเนตร) - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
ชญาภรณ์ ทาระพันธ์ (ชมพูเนตร) - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี● TCAS ENG + ไทย
Read More

“ที่เลือกเรียนปัญญาเพราะมีเพื่อนแนะนำมาค่ะ บอกว่าที่นี่สอนดี สอนเข้าใจ เลยลองมาเรียน แล้วก็พอเรียนไปเราก็เข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ มากขึ้นค่ะ เรียนคอร์ส TCAS ภาษาไทย และ GAT ENGLISH เรียนที่ปัญญา รู้สึกชอบนะคะ ติวเตอร์สอนเข้าใจ สนุกไม่เครียดจนเกินไปแล้วเราสามารถที่จะจัดการเวลาในการเรียนได้เองในแต่ละวัน ... พี่ ๆ สอนเข้าใจค่ะ แล้วก็ไม่เครียด สนุกมากค่ะ สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ ขอบคุณพี่ ๆ ทีมงาน และติวเตอร์ที่ได้สอนหนูมาทุกท่านเลยนะคะ ทุกคนเป็นส่วนนึงที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย” — สอบติด: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (DEK65)

สรณ์สิริกฤษฎิ์ ฉ่ำชะเอม (ติว) - โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
สรณ์สิริกฤษฎิ์ ฉ่ำชะเอม (ติว) - โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ● TCAS ENGLISH
Read More

“ที่นี่ราคาประหยัด กว่าหลาย ๆ ที่ครับ ชอบครับเพราะรู้สึกคุ้มค่า เเละเรียนสนุกครับ พี่ ๆ Tutor ใจดีเเละเก่งมาก พวกเขาสามารถทำเรื่องที่ซับซ้อนเเละยาก สนุกเเละง่ายมากขึ้น อีกทั้งไม่น่าเบื่อด้วยครับ เรื่องที่เรียนตรงกับข้อสอบ เพราะใช้ข้อสอบของหลาย ๆ ปีในการเรียน ง่ายต่อการจำ เพราะมีวิธีการจำหรือเทคนิคพิเศษที่ Tutor สอน คุ้มค่า ทั้งค่าคอร์สกับเวลาเรียน” ... สอบติด: วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (DEK65)

ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์ (ปาน) - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์ (ปาน) - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ● TCAS ENGLISH
Read More

“ลองดูวิดีโอตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าพี่ติวเตอร์เข้ากับสไตล์ของเราค่ะ เลยเรียนคอร์ส Gat Eng ค่ะ รู้สึกว่าพี่ตวงสอนเข้าใจ ไม่อธิบายเร็วเกินไป แตกศัพท์เยอะมาก ๆ ค่ะ เรียนแล้วไม่เบื่อเลย สอนสนุก เอาใจใส่เด็กมาก ๆ เลยค่ะ อยากแนะนำให้น้อง ๆ มาลองเรียนกันดูนะคะ เรียนแล้วทำให้เราได้ฝึกทำโจทย์มากขึ้นค่ะ ได้ทบทวนในสิ่งที่เราลืมไปแล้ว ขอบคุณพี่ตวงมาก ๆ เลยนะคะ ... ที่ทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม”— สอบติด: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (DEK65)

สุไรยา มาหิเละ (สุ) - โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี
สุไรยา มาหิเละ (สุ) - โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี● TCAS ENGLISH
Read More

“รูปแบบการสอนหรือสไตล์ของทาง Panya Society มีความเป็นเอกลักษณ์ในตนเอง มีสื่อการสอนต่าง ๆ ทำให้เราได้มองภาพและแยกแยะได้อย่างชัดเจนมาก โดยเฉพาะคอร์ส Gat English ที่หนูได้ลงไว้เป็นคอร์สที่ดีมากและได้อะไรเยอะมาก ๆ จากคอร์สนี้คุ้มเกินราคามาก ๆ เลยค่ ชอบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสอนที่มีสื่อต่าง ๆ ระหว่างเรียนทำให้เพลิดเพลินและสนุก ... และได้อะไรหลายอย่างจากที่เรียนมา และสามารถนำสิ่งที่เรียนจริงไปใช้ในห้องสอบได้จริงด้วยค่ะ” — สอบติด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (DEK65)

ยศวดี เวชนิล (ฝน) - โรเรียนสตรียะลา จ.ยะลา
ยศวดี เวชนิล (ฝน) - โรเรียนสตรียะลา จ.ยะลา● TCAS ENGLISH
Read More

“ที่นี่มีคอร์สเรียนในวิชาที่สนใจ มีรีวิวค่อนข้างเยอะและราคาคอร์สอยู่ในราคาที่เราจ่ายไหว ชอบที่ก่อนจะเฉลยจะจับเวลาให้เราทำเองก่อน และระบบที่เรียนสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก พี่ ๆ สอนเข้าใจมากเลยค่ะ ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามพี่ ๆ ตอบไวมากค่ะ สงสัยอะไรถามได้ตลอดพี่ ๆ แอดมินใจดีมากเลยค่ะ ขอบคุณ Panya นะคะที่สร้างคอร์สเรียนในราคาที่จับต้องได้ ... สำหรับเด็กซิ่วแบบหนูต้องลงเรียนหลายวิชา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การที่พี่ ๆ สร้างคอร์สที่ราคาจับต้องได้ทำให้หนูประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเลยค่ะ” — สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (DEK65)

Previous
Next
script
Read More

ทำความรู้จัก "พี่ตวง"

ตวงรัตน์ แสงโชติ

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

📓คอร์สเรียนแนะนำ🔤

มาติวกันเลยกับ อาจารย์ระดับเทพ

SHARE:

TCAS66 TGAT English

PANYA SOCIETY

เมื่อข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเปลี่ยนไป
จาก GAT English สู่ TGAT English

ข้อสอบ TGAT คืออะไร?

จากการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ TCAS66 ในปีนี้ หนึ่งในข้อสอบที่ถูกปรับเปลี่ยนมากที่สุดหนึ่งอันเลยก็คือ TGAT นั้นเอง ซึ่งถูกเปลี่ยนมากจากข้อสอบเก่านั่นก็คือ GAT เดิมนั้นเอง (อ่านบทความเรื่องการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ TCAS66 ได้ที่นี่) ทำให้น้องๆ #Dek66 หลายคนกังวลกันว่าข้อสอบ TGAT ปีนี้จะออกมาในรูปแบบใด โดยเฉพาะส่วนของภาษาอังกฤษ ซึ่งแทบจะเป็นตัวชี้วัดกันเลยว่าใครจะได้คะแนนมาก หรือได้คะแนนน้อยแค่ไหน วันนี้พี่ Panya Society มาพร้อมกับ พี่ตวง คุณครูประจำคอร์ส TGAT English ของ Panya Society จะพาน้องๆ #Dek66 วิเคราะห์ข้อสอบ TGAT รหัส TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือต่อไปนี้จะเรียกสั้นๆว่า TGAT English กันครับ ถ้าพร้อมแล้วตามมาเลย…

ซึ่งจากข้อสอบ GAT ส่วนของภาษาอังกฤษ เดิมใน TCAS65 จะมีจำนวน 60 ข้อ 5 ตัวเลือก ให้เวลาสอบ 90 นาที และแบ่งเป็น 4 Part ได้แก่

 • Expression 15 ข้อ
 • Vocabulary 15 ข้อ
 • Reading Comprehension 15 ข้อ
 • Structure and Writing 15 ข้อ

มาในปี TCAS66 นี้ ข้อสอบ TGAT English ยังมีจำนวนข้อเหมือนเดิม แต่รูปแบบตัวเลือกเปลี่ยนไปคือ 60 ข้อ 4 ตัวเลือก และ!!! เวลาสอบเหลือเพียง 60 นาที และข้อสอบถูกแบ่งเหลือเพียงแค่ 2 Part ได้แก่

คราวนี้เราลองมาดูหน้าตาของข้อสอบกันว่าแต่ละส่วนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบกันครับ…

Part 1 : ทักษะการพูด (Speaking Skill)

ส่วนของทักษะการพูด (Speaking Skill) ถูกแบ่งย่อยออกมาเป็นหัวข้อดังนี้

 • ทักษะการพูด (Speaking Skill) 30 ข้อ
  • การถาม–ตอบ (Question-Response) 10 ข้อ
  • เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) จำนวน 3 บทสนทนา 10 ข้อ
  • เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) จำนวน 2 บทสนทนา 10 ข้อ

ข้อสอบ TGAT Englishl ส่วนนี้จะเน้นไปในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ (Vocabulary) หรือสำนวนต่างๆ (Idiom) ดังนั้นน้องๆ ควรมีการฝึกทำโจทย์ที่เกี่ยวกับ Conversation ให้มากๆ รวมไปถึงการเรียนรู้จากชีวิตประจำวัน เช่น การดูภาพยนต์ภาษาอังกฤษแล้วเปิด Subtitle เพื่อดูรูปแบบการสนทนา หรือการอ่านบทสัมภาษณ์ที่มีการถาม-ตอบ วิธีนี้นอกจากจะช่วยให้คุ้นชินกับการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังเป็นเหมือนการผ่อนคลายตัวเองไปในอีกรูปแบบหนึ่ง

ส่วนเทคนิคที่ใช้ในการทำข้อสอบ TGAT English Part นี้ คือการดูบริบทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ และลองไล่ลำดับเหตุการณ์ของคำถาม-คำตอบที่น่าจะเป็น ซึ่งจะทำให้น้องๆ สามารถตัดคำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้จำนวนหนึ่ง หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องๆ แล้วว่าจะงัดคำศัพท์รวมไปถึงสำนวนต่างๆ ออกมาใช้ได้มาก-น้อยแค่ไหน โดยคำถามส่วนใหญ่ที่พบได้ในข้อสอบลักษณะนี้มักจะเป็น การสอบถามเส้นทาง การคุยกับพนักงานขาย การพูดคุยกับเพื่อน เป็นต้น

คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบจาก Exam Blueprint ของทาง ทปอ. ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกันครับ

 • Question-Response
  • Q: How many hours do you study every day?
  • R: ___________________________________
  1. Eight.
  2. Sometimes.
  3. Until six o’clock.
  4. Yes, every day.
  5. No, except weekends.
เฉลย

ตอบข้อ 1.

 • Short conversation
  • A:_______(1)_______
  • B: Let’s have Chinese food.
  • A: Do you want to try the new restaurant on the main road?
  • B: Okay._______(2)______
   1. Do you like Chinese food?
   2. What kind of food is available here?
   3. What do you usually eat for lunch?
   4. Is there a seafood restaurant near here?
   5. Would you rather have seafood or Chinese food?
เฉลย

ตอบข้อ 5.

   1. Don’t worry.
   2. That’s a good idea.
   3. We won’t get lost.
   4. Do you have the time?
   5. How should we order the meal?
เฉลย

ตอบข้อ 2.

Part 2 : ทักษะการอ่าน (Reading Skill)

ส่วนของทักษะการอ่าน (Reading Skill) ถูกแบ่งย่อยออกมาเป็นหัวข้อดังนี้

 • ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 30 ข้อ
  • เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 3 บทความ 15 ข้อ
  • อ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) จำนวน 5 บทความ 15 ข้อ

มาถึง Part ที่น้องๆ หลายคนอาจจะทำไม่ทันกันอย่างแน่นอน โดยเฉพาะปีนี้ที่ข้อสอบ TGAT English เหลือเวลาทำข้อสอบเพียง 60 นาทีเท่านั้น (เฉลี่ย 1 ข้อต่อ 1 นาที) ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำข้อสอบส่วนนี้ก็คือ “การบริหารจัดการเวลา” โดย Part นี้จะมีการเน้นไปที่ Grammar และการอ่านเพื่อจับใจความ ดังนั้นใครที่ยังอ่อนเรื่อง Grammar พี่ Panya Society และพี่ตวง อยากให้น้องๆ ได้ลองทบทวนเรื่อง Grammar กันให้ดี ทั้งการใช้งาน เเละข้อยกเว้นต่างๆ

และเทคนิคต่อมาที่จะช่วยน้องๆ ประหยัดเวลาในการรับมือกับบทความที่ยาวของสอบส่วนนี้ ก็คือการอ่านแบบ Skimming เเละ Scanning เพื่อหา Main Idea ของเรื่องหรือบทความให้เจอก่อน และทำความเข้าใจโจทย์เบื้องต้น เพราะหนึ่งในคำถามที่มักจะพบได้ในโจทย์ลักษณะนี้คือ “Main Idea ของบทความนี้คืออะไร?” หรือ “บทความนี้ควรใช้ชื่อเรื่องว่าอะไร?” ดังนั้น จับประเด็นให้เจอ ผ่านการอ่านคร่าวๆ กวาดตาไปก่อน 1 รอบ แล้วไปดูโจทย์ ค่อยกลับมาอ่านรายละเอียดในแต่ละ Passage ที่เหลืออีกที เพื่อหาคำตอบในข้ออื่นๆ เทคนิคนี้จะทำให้น้องๆ มีโอกาสทำโจทย์ Reading ได้คะแนนเยอะกว่าการพยายามอ่านและทำความเข้าในรอบเดียว (พี่ตวงย้ำมาว่า “อย่าเสียเวลากับการอ่านจนทำข้อสอบไม่ทัน”)

คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบจาก Exam Blueprint ของทาง ทปอ. ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกันครับ

 • Text completion
  • Moving to a new place is difficult. If your new neighborhood is a multicultural, close-knit ____(1)____ , you will be able to settle in more easily.

   In Navapat Thani, we can help you quickly ____(2)____at home – the faster you settle right in, the faster you can get out and explore exciting Thailand!

   1. facility
   2. resource
   3. relationship
   4. community
   5. accommodation
เฉลย

ตอบข้อ 4.

   1. feel
   2. felt
   3. feeling
   4. and feel
   5. have felt
เฉลย

ตอบข้อ 1.

 • Reading comprehension

The Centre Pompidou in Paris will close for three years from the end of 2023 for essential maintenance work, the museum announced today in a statement. The plan is for France’s national museum for Modern and Contemporary art, designed by Richard Rogers and Renzo Piano and inaugurated in 1977, to reopen in time for its 50th anniversary in 2027.

“There were two options on the table: one consisting of restoring the Centre whilst keeping it open, the other was closing it completely,” France’s Culture Minister, Roselyne Bachelot told the French daily Le Figaro. “I chose the second because it turned out to be less time-consuming and a bit less expensive.”

  1. What is the main purpose of the passage?
   1. To promote Modern and Contemporary art
   2. To persuade tourists to visit a new museum
   3. To explain how France celebrated its anniversary
   4. To describe the Centre Pompidou as a national museum
   5. To inform readers that a museum will temporarily close
เฉลย

ตอบข้อ 5.

  1. Which of the following is TRUE about the year 2027?
   1. The national museum will reopen.
   2. The national museum will be 50 years old.
   3. The national museum will be moved to a new place.
   4. Modern and contemporary art will be displayed in the museum.
   5. Modern and contemporary art will not be included in the museum.
เฉลย

ตอบข้อ 2.

บทสรุป

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการวิเคราะห์แนวข้อสอบ เทคนิค และตัวอย่างข้อสอบของวิชา TGAT English จากพี่ Panya Society และพี่ตวง คุณครูประจำคอร์ส TGAT English ของ Panya Society วันนี้พี่ๆ ทั้งสองคนหวังว่าน้องๆ #Dek66 ทุกคนที่ได้อ่านบทความนี้ไป คงจะได้แนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับข้อสอบ TGAT English ของ TCAS66 ไปไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ น้องๆ คนไหนที่ยังคิดว่าตัวเองไม่แน่นในเนื้อหาส่วนไหน พี่ๆ อยากให้น้องๆ ทุกคนเริ่มเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ อย่าลืมว่าวันสอบ TGAT คือวันที่ 10 ธันวาคม 2565 นี้แล้วนะครับ เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว!!!

สุดท้ายนี้พี่ตวงฝากย้ำมาบอกว่า คะแนนของข้อสอบส่วน TGAT English มีผลเป็นอย่างมากในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นการหมั่นทบทวนเนื้อหา และการฝึกทำข้อสอบเก่าอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราสามารถได้คะเเนนอย่างที่ต้องการเเน่นอน ขอให้น้องๆ ทุกคน โชคดีในการสอบเข้าคณะที่มุ่งหวัง และถ้าเกิดใครที่ยังไม่มั่นใจในการเตรียมสอบ TGAT English พี่ตวงแห่ง Panya Society มีคอร์สTGAT English” มาเป็นตัวช่วยเพื่อให้น้องๆ เพิ่มคะแนนให้ได้ถึง “70-80 คะแนน” ช่วยให้ติดคณะที่ใฝ่ฝัน รวมไปถึงสามารถนำไปใช้สอบกับการสอบภาษาอังกฤษในระดับอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น A-Level English – TOEIC – TOEFL หรือจะเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างสบาย พร้อมเทคนิคช่วยทำข้อสอบเพียบ กับข้อสอบทุกสไตล์ ครบทุกพาร์ทในTGAT English” มีรวบรวมไว้แล้วในคอร์สนี้ ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด!!!

เรียนภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ TGAT English ฝึกทำข้อสอบ พร้อมเทคนิคทำโจทย์ และเคล็ดลับพิชิตคะแนนพุ่ง เรามีผู้ช่วยส่วนตัว เป็นโค้ชถาม-ตอบตลอด 24 ชั่วโมง ไปพร้อมกับหนังสือเนื้อหาครบครัน ดีไซน์น่าอ่าน มาทำคะแนนภาษาอังกฤษให้ปังกับครูพี่ตวง ได้ที่ Panya Society 🙂

ทำความรู้จักพี่ตวง

ตวงรัตน์ แสงโชติ

 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
 • กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี

: คอร์สแนะนำ :