TCAS ENGLISH EXAM BLUEPRINT ข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ หน้าตาจะเป็นยังไง มาลองดูกัน!

PANYA SOCIETY

มาดูกัน! TCAS ENGLISH A-Level Exam Blueprint

TCAS EXAM BLUEPRINT

น้อง ๆ ทุกคนคงเห็นแล้วว่ารูปแบบการสอบ TCAS จะมีกำหนดการ และการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และก็ได้มีความเคลื่อนไหวจากทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ Mytcas.com ซึ่งเป็นการ Update เกี่ยวกับ Exam Blueprint ของข้อสอบ TGAT TPAT และ A-Level ซึ่งพี่ Panya Society จะมาสรุป วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ ให้น้อง ๆ ฟังกันครับ จะเป็นยังไงลองมาดูกันเลย…

โดยวันนี้พี่ Panya Society ขอนำเสนอวิชาภาษาอังกฤษ ครับ งั้นเรามาดูกันอย่างละเอียดดีกว่าว่าน้อง ๆ ทุกคน จะต้องเจอกับเนื้อหาอะไรบ้าง แล้วมีโครงสร้างข้อสอบเป็นอย่างไร

A - Level วิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อสอบภาษาอังกฤษปีนี้ น้อง ๆ ทุกคนจะพบเจอเนื้อหาของวิชาภาษาอังกฤษได้ในข้อสอบ A-Level รหัส 82 ตัวย่อ Eng วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทาง ทปอ. ได้ปล่อย Exam Blueprint มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คราวนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่า Exam Blueprint ของ A-Level วิชาภาษาอังกฤษ นั้นน้อง ๆ จะต้องเจอกับเนื้อหาอะไรบ้าง

A-Level วิชาภาษาอังกฤษ จำนวนข้อทั้งหมด 80 ข้อ* คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระยะเวลาสอบ 90 นาที (*ปรนัย 5 ตัวเลือก 80 ข้อ 100 คะแนน)

 • ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) (25 คะแนน)      20 ข้อ
  1) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation) จำนวน 3 บทสนทนา
       – จำนวนข้อคำถาม (4 ข้อ/บทสนทนา รวม 12 ข้อ)
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)
  2) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation) จำนวน 1 บทสนทนา
       – จำนวนข้อคำถาม (8 ข้อ/บทสนทนา รวม 8 ข้อ)
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
 • ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน)      40 ข้อ
  1) โฆษณา (Advertisement) จำนวน 2 บทความ
       – จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  2) บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review) จำนวน 1 บทความ
       – จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
  3) รายงานข่าว (News report) จำนวน 1 บทความ
       – จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
  4) ภาพประกอบบทความ (Visual) เช่น กราฟ ตาราง แผนผัง หรือ แผนภูมิ จำนวน 2 เรื่อง
       – จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/เรื่อง รวม 6 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  5) บทความทั่วไป ที่มีจำนวนคำประมา ณ 500–600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2 บทความ
       – จำนวนข้อคำถาม 8 ข้อ/เรื่อง รวม 16 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 10 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)
 • ทักษะการเขียน (Writing Skill) (25 คะแนน)      20 ข้อ
  1) เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 3 บทความ
       – จำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 11 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  2) เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization) จำนวน 5 ย่อหน้า
       – จำนวนข้อคำถาม 5 ย่อหน้า รวม 5 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 3 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)

บทสรุป

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Exam Blueprint ของข้อสอบ TCAS A-Level ENGLISH ที่กำลังจะมาถึง น้อง ๆ ที่ได้อ่านบทความนี้ไปพี่ Panya Society หวังว่าน้อง ๆ คงจะได้แนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบที่จะเกิดขึ้นในปีนี้กันแล้ว ซึ่งถ้าหากหลังจากนี้ทาง ทปอ. มีการ Update Exam Blueprint วิชาอื่น ๆ พี่ Panya Society ก็จะรีบนำมา Update และวิเคราะห์ให้น้อง ๆ เพิ่มเติมอย่างแน่นอน ขอให้น้อง ๆ ติดตามเพจ Panya Society กันไว้ได้เลย 🙂

และจาก Exam Blueprint ของวิชาภาษาอังกฤษ น้อง ๆ คงเห็นแล้วว่าเนื้อหากว่าครึ่งเป็นเนื้อหาของช่วงระดับชั้น ม.4 ถึง ม.5 ทำให้น้อง ๆ ม.6 ที่กำลังจะเตรียมสอบ TCAS อาจจะมีการหลงลืมเนื้อหาไปบ้างแล้ว รวมไปถึงใครที่ต้องการปูพื้นฐานสำหรับวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมปลายทั้ง 6 เทอม
พี่ Panya Society จึงขอแนะนำคอร์ส “PACK TCAS ENGLISH (73 ชม.)” เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนที่สนใจในการปูพื้นฐานสำหรับติวสอบ A-Level โดย พี่ตวง จะมาช่วยน้อง ๆ ทุกคนทบทวนเนื้อหา รวมถึงฝึกทำโจทย์ต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนพร้อมสำหรับการสอบ A-Level ที่จะมาถึง

ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TCAS วิชาอื่น ๆ พี่ Panya Society ก็ยังมีคอร์ส TCAS ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS ฉบับสมบูรณ์แบบที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Exam Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

VDO ตัวอย่างการสอน

ทำความรู้จักพี่ตวง

ตวงรัตน์ แสงโชติ

 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
 • กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด โดย PANYA Society

: คอร์สแนะนำ :

SHARE:

คอร์สเตรียมสอบ TCAS ENGLISH ไปกับ Panya Society By พี่ตวง

PACK TCAS ENGLISH !!!

PACK TCAS ENGLISH

 ● TGAT Eng + A-Level Eng ●

📓Promotion🔤

สมัครคอร์ส PACK TCAS ENGLISH
จากราคาเต็ม  8,000 บาท
🔥เหลือเพียง 2,490 บาท🔥

คอร์ส TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) 2,490 บาท

PACK TCAS ENGLISH

(TGAT Eng + A-Level Eng)

โดย พี่ตวง

เรียนภาษาในบริบท
ท่องศัพท์โดยมีบริบทตัวอย่างประกอบ
เรียนไวยากรณ์ แบบเข้าใจที่มาที่ไป
เห็นตัวอย่างสถานการณ์การใช้
อ่านบทความในบริบทที่เราสนใจ”

เรียนภาษาในบริบท
ท่องศัพท์โดยมีบริบท
ตัวอย่างประกอบ
เรียนไวยากรณ์ แบบเข้าใจที่มาที่ไป เห็นตัวอย่างสถานการณ์การใช้
อ่านบทความในบริบทที่เราสนใจ”

✅ “ใช้” ภาษา
มากกว่า
❌ “ท่องจำ” ภาษา

 

1.

"Expression"

เข้าใจสถานการณ์
ศึกษาสำนวนภาษา
ใส่ประจุบทสนทนา
ประโยคคำถาม

2.

"Vocabulary"

ศึกษาที่มาที่ไป
รู้มิตร รู้ศัตรู
ดูเพื่อนสนิท

3.

"Reading"

อ่านคำถามก่อน
แยกน้ำออกจากเนื้อ
เลือกตัวตั้ง
อ่านลึก/ภาพรวม
เรียงลำดับ

4.

"Writing"

ดู Verb ก่อน
Parts of Speech
PANYA SOCIETY

คอร์ส TCAS ENGLISH By พี่ตวง

จัดเต็มไปกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ของพี่ตวง
ในคอร์ส PACK TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) ที่ครบที่สุด
ช่วยนำทางให้น้อง ๆ เพิ่มคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TGAT และ A-Level ได้ 100+
และทำให้น้อง ๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน
สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ พี่ตวง ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใคร ๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

จัดเต็มไปกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ของพี่ตวง ในคอร์ส PACK TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) ที่ครบที่สุด ช่วยนำทางให้น้อง ๆ เพิ่มคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TGAT และ A-Level ได้ 100+ และทำให้น้อง ๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ พี่ตวง ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใคร ๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

บทเรียนทั้งหมด
 • CHECKLIST เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ A-Level English
 • เรื่องที่ Dek67 ต้องรู้ก่อนสอบ TGAT English
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 1 : Expression
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 2 : Vocabulary
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 3 : Reading
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 4 : Writing
 • ทดลองเรียน Part 1 : Expression – Offering Help
 • ทดลองเรียน Part 1 : Expression – At a hospital
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary – Root word
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary – Crime & Punishment
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary synnonym – สำคัญจำเป็น
 • ทดลองเรียน Part 3 : Reading – Sentence Types
 • ทดลองเรียน Part 3 : Reading – Connecting Ideas
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Popular Conjunctions
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Tense Overview
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Participle Overview
 • 0-1 GAT to TGAT
 • 0-2 9 gen to A-Level
 • Download E-Book
 • English A-Level Analysis
 • 1-1-1 Greeting/Introducing yourself
 • 1-1-2 Asking for a favor
 • 1-1-3 Asking for an opinion
 • 1-1-4 Offering Help
 • 1-1-5 Suggesting
 • 1-1-6 Making Invitation
 • 1-1-7 Showing concern
 • 1-1-8 Congratulationg
 • 1-1-9 Thanking/Saying sorry
 • 1-1-10 Idioms
 • 1-2-1 At a hospital
 • 1-2-2 At a restaurant
 • 1-2-3 At a library
 • 1-2-4 At a shop
 • 1-2-5 Making a phone call
 • 1-2-6 School assignment
 • 1-2-7 Job Interview
 • 1-2-8 At a hotel
 • 1.3. Question-responses
 • 1.3. Question-responses Exercises
 • 2.2.1 vis + แบบฝึกหัด
 • 2.2.2 tain + แบบฝึกหัด
 • 2.2.3 mal/bene + แบบฝึกหัด
 • 2.2.4 inter + แบบฝึกหัด
 • 2.2.5 scribe + แบบฝึกหัด
 • 2.2.6 cide + แบบฝึกหัด
 • 2.2.7 serve +แบบฝึกหัด
 • 2.2.8 veent +แบบฝึกหัด
 • 2.2.9 pose + แบบฝึกหัด
 • 2.2.10 spect + แบบฝึกหัด
 • 2.2.11 cede + แบบฝึกหัด
 • 2.2.12 mit + แบบฝึกหัด
 • 2.2.13 dict + แบบฝึกหัด
 • 2.2.14 press + แบบฝึกหัด
 • 2.2.15 Vocab – Health
 • 2.2.16 Vocab – Environment
 • 2.2.17 Vocab – Crime & Punishment
 • 2.2.18 สำคัญจำเป็น
 • 2.2.19 สบับสนุน / ขัดขวาง
 • 2.2.20 เพิ่มขึ้น / ลดลง
 • 2.2.21 พัฒนา / ทำลาย
 • 2.2.22 ใหญ่โต / เล็ก
 • 2.2.23 ยืนยัน / เลื่อน
 • 2.2.24 บังคับใช้ / ปฎิบัติตาม
 • 2.2.25 พยายามอย่างหนัก
 • 2.2.26 อันตราย / ที่มีพิษ
 • 2.2.27 เปิดตัว / ปล่อยออก
 • 2.2.28 TCASBooster_5. Part 2 Vocabulary_IM
 • 2.2.29 TCASBooster_6. Part 2 Vocabulary_CEIVE/CEPT
 • 2.2.30 TCASBooster_7. Part 2 Vocabulary_CUR
 • 2.2.31 TCASBooster_8. Part 2 Vocabulary_HOMO/IDEN/EQUI
 • 2.2.32 Vocabulary Cloze-text Practice 1
 • 2.2.33 Vocabulary Cloze-text Practice 2
 • 2.2.34 Vocabulary Cloze-text Practice 3
 • 3.1.1. Basic Sentence Structures
 • 3.1.2. Basic Sentence Structures Exercise
 • 3.2.1. Sentence Types
 • 3.2.2. Sentence Types Exercise
 • 3.3.1 Full stops
 • 3.3.2 Full stops Exercise
 • 3.3.3 Modifiers
 • 3.4.1. Connecting Ideas #1-3
 • 3.4.2. Connecting Ideas #4-6
 • 3.5.1. Questions to predict stories
 • 3.5.2. Paragraph Structures
 • 3.5.3. Skim VS Scan Reading
 • 3.5.4. Paraphrasing
 • 3.5.5. Exaggerating Choices
 • 3.6.1. Best/Title & Main Idea & Purpose Questions
 • 3.6.2. Fact Questions
 • 3.6.3. Inference Questions
 • 3.6.4. Reference Questions
 • 3.6.5. Vocabulary Questions
 • 3.6.6. Author’s Tone Questions
 • 3.7.1. Passage 1
 • 3.7.2. Passage 2
 • 3.7.3. Passage 3
 • 3.7.4. Passage 4
 • 4-1-1 Overview
 • 4-1-2 Noun
 • 4-1-3 Pronoun
 • 4-1-4 Verb
 • 4-1-5 Adjective
 • 4-1-6 Adverb
 • 4-1-7 Preposition
 • 4-1-8 Conjunction & Interjection
 • 4-1-9 Part of Speech Exercise
 • 4-2-1 Overview
 • 4-2-2 Countable/Uncountable
 • 4-2-3 Singular/Plural
 • 4-2-4 Quantifier
 • 4-3-1 Personal Pronoun
 • 4-3-2 Demonstrative Pronoun
 • 4-3-3 Indefinite Pronoun
 • 4-3-4 One/Another/Other
 • 4-4-1 Intro to Verb
 • 4-4-2 Verb Analysis
 • 4-5-1 Adjectives
 • 4-5-2 Emotional Adjectives
 • 4-5-3 Adverbs
 • 4-5-4 Comparison
 • 4-6-1 Overview
 • 4-6-2 Prepositions in Expression
 • 4-6-3 Preposition of Time
 • 4-6-4 Preposition of Place
 • 4-6-5 Preposition of Direction
 • 4-7-1 Overview
 • 4-7-2 Popular Conjunctions Group 1
 • 4-7-3 Popular Conjunctions Group 2
 • 4-7-4 Popular Conjunctions Group 3
 • 4-8-1 Tense Overview 1
 • 4-8-2 Tense Overview 2
 • 4-8-3 Present Tense
 • 4-8-4 Past Tense
 • 4-8-5 Future Tense
 • 4-8-6 Time Marker
 • 4-9-1 Passive Voice Form
 • 4-9-2 Intransitive verb
 • 4-9-3 Test Tips
 • 4-10-1 Common Rules
 • 4-10-2 Subject with Modifier
 • 4-11-1 Gerund
 • 4-11-2 Gerund VS Noun
 • 4-12-1 To Vinf
 • 4-12-2 To Vinf VS Gerund
 • 4-13-1 Vinf without to
 • 4-14-1 Overview
 • 4-14-2 Function
 • 4-14-3 Form
 • 4-15-1 Adjective Clause
 • 4-15-2 Noun Clauses
 • 4-16-1 Transition Words
 • 4-16-2 Parallel Structure
 • 4-17-1 Confusing Words Set 1
 • 4-17-2 Confusing Words Set 2
 • 4-17-3 Cloze Test Practice 05
 • 4-17-4 TCASBooster_21. part 4 Writing_Paragraph Structure
 • Download E-Book
 • Listening & Speaking : Short Conversation
 • Listening & Speaking : Long Conversation
 • Reading : Advertisements
 • Reading : Product/Service review
 • Reading : News report
 • Reading : Visuals
 • Reading : Articles (1)
 • Reading : Articles (2)
 • Writing : Cloze test (1)
 • Writing : Cloze test (2)
 • Writing : Cloze test (3)
 • Writing : Paragraph Organization
 • Introduction
 • Part 1 Expression 1-3
 • Part 2 Vocabulary_IM
 • Part 2 Vocabulary_CEIVE/CEPT
 • Part 2 Vocabulary_CUR
 • Part 2 Vocabulary_HOMO/IDEN/EQUI
 • Part 2 Vocabulary_เพิ่มขึ้น/ลดลง
 • Part 2 Vocabulary_ทำนาย,คาดการณ์/สะสม
 • Part 2 Vocabulary_Extra Exercises
 • Part 3 Reading_Reading Techniques 1-2
 • Part 3 Reading_Extra Exercises 1-2
 • Part 4 Writing_Pronoun
 • Part 4 Writing_Verb Analysis
 • Part 4 Writing_Participle
 • Part 4 Writing_Parallel Structure
 • Part 4 Writing_Cloze test
 • Part 4 Writing_Paragraph Structure

📓สิ่งที่จะได้รับ🔤

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

น้อง ๆ ม.6 #Dek68 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TCAS68 TGAT/A-Level ภาษาอังกฤษ

น้อง ๆ ที่ต้องการประหยัดเวลาเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาไปกับรถติด หรือเดินทางไกลไปเรียนตามสถาบันต่าง ๆ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

น้อง ๆ ที่ต้องการจัดสรรเวลาเรียนด้วยตัวเอง สามารถจัดตารางเรียนได้อย่างยืดหยุ่นตามเวลาที่สะดวก

📓Review🔤

ปุญญาภา มากคล้าย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
ปุญญาภา มากคล้าย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ● TCAS ENGLISH
Read More

“ความประทับใจที่มีต่อ Panya Society อย่างแรกเลยคือ ความใส่ใจของพี่ ๆ ที่มีต่อหนูค่ะ ไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรพี่ ๆ ก็พร้อมช่วยเหลือเสมอเลยแถมยังตอบข้อความเร็วมาก ๆ อีกด้วย รู้สึกประทับใจเรื่องนี้จริง ๆ ค่ะ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนก็ประทับใจไม่แพ้กันเลยค่ะ ตั้งแต่เรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่ตวงมา รู้สึกว่าภาษาตัวเองพัฒนาขึ้นมากจริง ๆ ค่ะ ... ใช้ได้กับการสอบและการใช้ชีวิตเลยค่ะ ขอขอบคุณพี่ ๆ และคุณครูทาง Panya Society ที่ช่วยสอนและให้กำลังใจจนสอบติดคณะที่หวังด้วยนะคะ Thank you so much 🌷💖🙇🏻‍♀️— สอบติด: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (DEK66)

ชญาภรณ์ ทาระพันธ์ (ชมพูเนตร) - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
ชญาภรณ์ ทาระพันธ์ (ชมพูเนตร) - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี● TCAS ENG + ไทย
Read More

“ที่เลือกเรียนปัญญาเพราะมีเพื่อนแนะนำมาค่ะ บอกว่าที่นี่สอนดี สอนเข้าใจ เลยลองมาเรียน แล้วก็พอเรียนไปเราก็เข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ มากขึ้นค่ะ เรียนคอร์ส TCAS ภาษาไทย และ GAT ENGLISH เรียนที่ปัญญา รู้สึกชอบนะคะ ติวเตอร์สอนเข้าใจ สนุกไม่เครียดจนเกินไปแล้วเราสามารถที่จะจัดการเวลาในการเรียนได้เองในแต่ละวัน ... พี่ ๆ สอนเข้าใจค่ะ แล้วก็ไม่เครียด สนุกมากค่ะ สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ ขอบคุณพี่ ๆ ทีมงาน และติวเตอร์ที่ได้สอนหนูมาทุกท่านเลยนะคะ ทุกคนเป็นส่วนนึงที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย” — สอบติด: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (DEK65)

สรณ์สิริกฤษฎิ์ ฉ่ำชะเอม (ติว) - โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
สรณ์สิริกฤษฎิ์ ฉ่ำชะเอม (ติว) - โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ● TCAS ENGLISH
Read More

“ที่นี่ราคาประหยัด กว่าหลาย ๆ ที่ครับ ชอบครับเพราะรู้สึกคุ้มค่า เเละเรียนสนุกครับ พี่ ๆ Tutor ใจดีเเละเก่งมาก พวกเขาสามารถทำเรื่องที่ซับซ้อนเเละยาก สนุกเเละง่ายมากขึ้น อีกทั้งไม่น่าเบื่อด้วยครับ เรื่องที่เรียนตรงกับข้อสอบ เพราะใช้ข้อสอบของหลาย ๆ ปีในการเรียน ง่ายต่อการจำ เพราะมีวิธีการจำหรือเทคนิคพิเศษที่ Tutor สอน คุ้มค่า ทั้งค่าคอร์สกับเวลาเรียน” ... สอบติด: วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (DEK65)

ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์ (ปาน) - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์ (ปาน) - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ● TCAS ENGLISH
Read More

“ลองดูวิดีโอตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าพี่ติวเตอร์เข้ากับสไตล์ของเราค่ะ เลยเรียนคอร์ส Gat Eng ค่ะ รู้สึกว่าพี่ตวงสอนเข้าใจ ไม่อธิบายเร็วเกินไป แตกศัพท์เยอะมาก ๆ ค่ะ เรียนแล้วไม่เบื่อเลย สอนสนุก เอาใจใส่เด็กมาก ๆ เลยค่ะ อยากแนะนำให้น้อง ๆ มาลองเรียนกันดูนะคะ เรียนแล้วทำให้เราได้ฝึกทำโจทย์มากขึ้นค่ะ ได้ทบทวนในสิ่งที่เราลืมไปแล้ว ขอบคุณพี่ตวงมาก ๆ เลยนะคะ ... ที่ทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม”— สอบติด: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (DEK65)

สุไรยา มาหิเละ (สุ) - โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี
สุไรยา มาหิเละ (สุ) - โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี● TCAS ENGLISH
Read More

“รูปแบบการสอนหรือสไตล์ของทาง Panya Society มีความเป็นเอกลักษณ์ในตนเอง มีสื่อการสอนต่าง ๆ ทำให้เราได้มองภาพและแยกแยะได้อย่างชัดเจนมาก โดยเฉพาะคอร์ส Gat English ที่หนูได้ลงไว้เป็นคอร์สที่ดีมากและได้อะไรเยอะมาก ๆ จากคอร์สนี้คุ้มเกินราคามาก ๆ เลยค่ ชอบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสอนที่มีสื่อต่าง ๆ ระหว่างเรียนทำให้เพลิดเพลินและสนุก ... และได้อะไรหลายอย่างจากที่เรียนมา และสามารถนำสิ่งที่เรียนจริงไปใช้ในห้องสอบได้จริงด้วยค่ะ” — สอบติด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (DEK65)

ยศวดี เวชนิล (ฝน) - โรเรียนสตรียะลา จ.ยะลา
ยศวดี เวชนิล (ฝน) - โรเรียนสตรียะลา จ.ยะลา● TCAS ENGLISH
Read More

“ที่นี่มีคอร์สเรียนในวิชาที่สนใจ มีรีวิวค่อนข้างเยอะและราคาคอร์สอยู่ในราคาที่เราจ่ายไหว ชอบที่ก่อนจะเฉลยจะจับเวลาให้เราทำเองก่อน และระบบที่เรียนสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก พี่ ๆ สอนเข้าใจมากเลยค่ะ ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามพี่ ๆ ตอบไวมากค่ะ สงสัยอะไรถามได้ตลอดพี่ ๆ แอดมินใจดีมากเลยค่ะ ขอบคุณ Panya นะคะที่สร้างคอร์สเรียนในราคาที่จับต้องได้ ... สำหรับเด็กซิ่วแบบหนูต้องลงเรียนหลายวิชา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การที่พี่ ๆ สร้างคอร์สที่ราคาจับต้องได้ทำให้หนูประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเลยค่ะ” — สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (DEK65)

Previous
Next
script
Read More

ทำความรู้จัก "พี่ตวง"

ตวงรัตน์ แสงโชติ

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

📓คอร์สเรียนแนะนำ🔤

มาติวกันเลยกับ อาจารย์ระดับเทพ

SHARE: