ภาษาอังกฤษ - "อ้วน" ไม่ได้มีแต่คำว่า "fat"

One doesn’t belong.
1. chubby
2. stout
3. obese
4. meager

ตัวเลือกไหน “ไม่เข้าพวก” ?
ตอบ 4. meager

ตัวเลือกทั้ง 4 อัน เป็น “adjective” หมดเลย แต่ meager ไม่เข้าพวก เพราะมีความหมายว่า “ผอม, แห้ง, บาง” (synonyms เช่น skinny, bony ซึ่งแปลว่า ผอมเหลือแต่กระดูก, ผอมเหมือนไม้เสียบผี!) 

   example: Meager were his looks.
   เขาดูท่าทางผอมแห้งจังเลย

อย่างไรก็ตาม meager ยังมีความหมายอีกว่า “จำนวนเล็กน้อยและไม่เพียงพอ” ด้วย
   example: The prisoners existed on a meager diet.
   พวกนักโทษมีชีวิตอยู่ได้ โดยรับประทานอาหารเพียงเล็กน้อย

1. chubby (adj.) อ้วนกลม, จ้ำม่ำ
(มักใช้กับเด็กในทางที่ดีและน่ารัก)
example: The perfect baby has, we are told, chubby little fingers and toes, chubby legs, and chubby cheeks.
เด็กทารกที่สมบูรณ์แบบนั้นมีนิ้วมือนิ้วเท้าอ้วนกลม, ขาอ้วนกลม, และแก้มอ้วนกลม ตามที่มีคนบอกเรามา

2. stout (adj.) อ้วนเตี้ย, ล่ำสัน
(ใช้กับคนที่มีอายุมากหน่อย มักอ้วนตรงเอว)

example: He was seen as a pleasant man – short, a bit stout and balding, with a radiant smile.
คนมองว่าเขาเป็นชายที่ร่าเริง – เตี้ย, อ้วนตัน และหัวล้านเล็กน้อย, พร้อมกับมีรอยยิ้มที่สดใส

3. obese (adj.) อ้วนเกินไป, พุงพลุ้ย
(อ้วนสุด ๆ ในแบบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
example: She was not just overweight; she was clinically obese.
หล่อนไม่ใช่แค่น้ำหนักเกินนะ หล่อนถึงขั้นอ้วนสุด ๆ เลยในทางการแพทย์