ประกาศนโยบายกระทรวงปัญญาฯ

    ในวันที่เรียนออนไลน์ที่โรงเรียนไม่รู้เรื่อง น้อง ๆ ทุกคนคงมองหาตัวช่วยที่ทำให้เรียนรู้เรื่อง พี่ ๆ ที่ Panya Society อยากมอบความรู้ที่ดีที่สุดให้น้อง ๆ และให้น้องได้มีโอกาสได้จ่ายในสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ได้รับความรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากเรา เราสัญญาว่า “เราจะเดินไปด้วยกัน อย่างมีปัญญา” 

☑ ช่วยเด็กไทยให้มีปัญญา
☑ ช่วยผู้ปกครองในยามวิกฤติ
☑ ให้การศึกษาไทยเดินหน้า

7 วันสุดท้าย ในเดือน 7

ระยะเวลา : 25 - 31 กรกฎาคม 2564

==วิดีโอตัวอย่างการเรียน คอร์สเทอม 1==

ม.4 เทอม 1

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เนื้อหาประกอบด้วย

1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
3. จำนวนจริงและพหุนาม   

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
2. การเคลื่อนที่แนวตรง
3. แรงและกฎการเคลื่อนที่ 

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
2. อะตอมและสมบัติของธาตุ
3. พันธะเคมี

ม.5 เทอม 1

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2. เมทริกซ์
3. เวกเตอร์ในสามมิติ    
.

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
2. คลื่น
3. แสงเชิงคลื่น
4. แสงเชิงรังสี

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. แก๊ส
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. สมดุลเคมี    
.

ม.6 เทอม 1

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
-ป.เอกด้าน AI จาก UCLA-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ลำดับและอนุกรม
2. แคลคูลัสเบื้องต้น 
.  

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
2. ความร้อนและแก๊ส
3. ของแข็งและของไหล

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. เคมีอินทรีย์
2. พอลิเมอร์
.

TAG:
การเคลื่อนที่แนวตรงการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของแข็งและของไหลคณิตคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ม4เทอม1คณิตศาสตร์ม5เทอม1คณิตศาสตร์ม6เทอม1คณิตออนไลน์คลื่นความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมีความร้อนและแก๊สคอร์สเทอม1จำนวนจริงและพหุนามตรรกศาสตร์ติวคณิตออนไลน์ติวฟิสิกส์ออนไลน์ติวเคมีออนไลน์ติวเตอร์ฟิสิกส์ออนไลน์ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์พอลิเมอร์พันธะเคมีฟังก์ชันตรีโกณมิติฟิสิกส์ฟิสิกส์ม4เทอม1ฟิสิกส์ม5เทอม1ฟิสิกส์ม6เทอม1ฟิสิกส์ออนไลน์ม4เทอม1ม5เทอม1ม6เทอม1ลำดับและอนุกรมสมดุลเคมีสอนฟิสิกส์ออนไลน์อะตอมและสมบัติของธาตุอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเคมีเคมีม4เทอม1เคมีม5เทอม1เคมีม6เทอม1เคมีออนไลน์เคมีอินทรีย์เซตเมทริกซ์เรียนคณิตเรียนพิเศษคณิตเรียนพิเศษฟิสิกส์เรียนพิเศษเคมีเรียนพิเศษเคมีออนไลน์เรียนฟิสิกส์เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์คณิตเรียนเคมีเวกเตอร์ในสามมิติแก๊สแคลคูลัสเบื้องต้นแรงและกฎการเคลื่อนที่แสงเชิงคลื่นแสงเชิงรังสีไฟฟ้าและแม่เหล็ก