PANYA SOCIETY

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้าสู่บทความสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมปลาย จากพี่แชร์ และ พี่ปิงแห่ง Panya Society นะครับ วันนี้พี่แชร์ และ พี่ปิงจะขอเสนอเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 โดยเป็นเทอมแรกที่น้อง ๆ ทุกคนที่เรียนคณิตศาสตร์ มัธยมปลายจะได้เรียนกันนะครับ หลังจากผ่านวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมต้นกันมาแล้ว เนื้อหาของคณิตศาสตร์ มัธยมปลายนั้นจะมีเนื้อหาที่เข้มข้น และซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับ และเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 นั้นถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดไปยังเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมปลายไปอีก 3 ปี หลังจากนี้รวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยบางคณะอีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วพี่แชร์ กับ พี่ปิงจึงอยากให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจและเก็บรายละเอียดให้ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนะครับ

คราวนี้มาดูเนื้อหาพอสังเขปของเทอม 1 ดีกว่าว่าน้อง ๆ จะพบกับบทเรียนอะไรกันบ้าง?

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
 • แผนภาพเวนน์ออยเลอร์
 • การดำเนินการระหว่างเซต
 • คุณสมบัติของการดำเนินการระหว่างเซต
 • การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
 • ประพจน์
 • ค่าความจริงของประพจน์
 • การเชื่อมประพจน์
 • การสมมูลและนิเสธของประพจน์
 • สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล
 • ตัวบ่งปริมาณและประโยคเปิด
บทที่ 3 จำนวนจริง
 • ระบบจำนวนจริง และสมบัติของระบบจำนวนจริง
 • พหุนาม
 • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 • สมการพหุนาม
 • อสมการพหุนาม
 • ค่าสัมบูรณ์

จากภาพรวมของเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดมาจากความรู้ในระดับชั้นมัธยมต้น แต่มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม เน้นในเรื่องความเข้าใจ และตรรกะความคิด ยังไม่ค่อยมีการคำนวนที่ซับซ้อนมากนัก คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาของเลข ม.4 เทอม 1 นี้ถูกนำไปออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาก-น้อย และบ่อยแค่ไหนกันครับ

สถิติข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PAT1 TCAS
สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT1 และ 9 วิชาสามัญ ปี 2557-2564 เฉพาะเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

จากสถิติข้างต้นเนื้อหาของคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เนื้อหาของเรื่องเซตและตรรกศาสตร์อาจจะถูกพบได้ค่อนข้างน้อยในการสอบคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญและ PAT1 แต่เนื้อหาของเรื่องจำนวนจริงมักจะถูกพบได้บ่อยกว่า และมีจำนวนข้อที่เยอะเมื่อเทียบจากเนื้อหาอื่น ๆ ของวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย แต่ถึงจะถูกพบได้น้อยในการสอบคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญและ PAT1 เนื้อหาของเรื่องเซตและตรรกศาสตร์กลับเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รวมไปถึงระดับมหาวิทยาลัยในบางคณะ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น อีกทั้งเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ค่อยมีการคำนวน ทำให้เป็นข้อที่น้อง ๆสามารถเก็บคะแนนได้ฟรี ๆ โดยอาศัยความเข้าใจเพียงเท่านั้น อย่าลืมว่าคะแนนทุกคะแนนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นน้อง ๆ ควรจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าใจพื้นฐานของเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เพื่อเก็บคะแนนจากส่วนนี้ไปให้ได้

ดังนั้นพี่แชร์ และ พี่ปิงขอแนะนำคอร์สคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 จากทาง Panya Society ที่ภายในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น มีการปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับยาก เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นการท่องจำ พร้อมทั้งแบบฝึกหัด รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบจากข้อสอบจริงในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ และ PAT1 ทำให้คอร์สนี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่อยู่ชั้น ม.4 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบท่องจำ แต่ดันทำโจทย์ไม่ได้ หรือไปเรียนพิเศษคณิตศาสตร์จากที่อื่นมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ให้เพื่อนติวคณิตฯให้แล้วก็ยังปวดหัว คอร์สนี้ พี่แชร์ และ พี่ปิง จะมาช่วยทำให้น้องเข้าใจเนื้อหา ด้วยการเรียนคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ ทำให้น้อง ๆ สนุกไปกับการเรียนคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน

สุดท้ายนี้พี่ทั้งสองคนหวังว่า น้อง ๆ จะสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 และขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนเทอมนี้ครับ แล้วพบกันในบทความถัดไปนะครับ 🙂

กลับหน้าบทความหลัก

เซต

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ทำความรู้จัก พี่แชร์ (สุปิติ บูรณวัฒนาโชค)

ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์

ทำความรู้จัก พี่ปิง (ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์)

SHARE: