PANYA SOCIETY

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

สรุปเนื้อหา ม.5 เทอม 1

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

      พี่แชร์ และ พี่ปิง แห่ง Panya Society ได้ฝากถึงน้อง ๆ ม.5 ทุก ๆ คนว่า “ตอนนี้น้อง ๆ ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านมา 2 เทอมกันแล้ว และก็เดินทางมาถึงเทอม 1 ของเลข ม.5 ซึ่งเป็นวิชาที่น้อง ๆ หลายคนมักกลัวการคำนวณ แต่จากเทอม 2 ที่ผ่านมาทั้ง 3 บท ได้แก่ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ทั้งหมดทุกบทไม่ได้มุ่งเน้นการคำนวณที่ยาก แต่เป็นการพยายามวัดตรรกะ ความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นเหตุเป็นผล และการเชื่อมโยงข้อมูลมากกว่า
      ดังนั้น คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ เมื่อมาถึงบทใน ม.5 เทอม 1 นี้ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ น้อง ๆ จะได้พบกับ 3 บท ได้แก่ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์ และเวกเตอร์”

 • ทบทวนบทเรียนเรื่องตรีโกณมิติ
 • มุมเรเดียนและวงกลมหนึ่งหน่วย 
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 • ทบทวนเครื่องหมายของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 • กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 • เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ 
 • สูตรตรีโกณมิติ
 • ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 • สมการตรีโกณมิติ 
 • กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ 
 • การแก้ปัญหาโดยใช้ตรีโกณมิติ 
 • ระบบสมการเชิงเส้น 
 • เมทริกซ์และชนิดของเมทริกซ์ 
 • ทรานสโพสและการเท่ากันของเมทริกซ์ 
 • การบวก การคูณ และการยกกำลังของเมทริกซ์ 
 • ดีเทอร์มิแนนต์ ไมเนอร์ และโคแฟกเตอร์ 
 • ตัวผกผันของเมทริกซ์ 
 • การแก้ระบบสมการโดยใช้เมทริกซ์ 
 • เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์ 
 • เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 
 • ผลคูณเชิงสเกลาร์ 
 • ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

     จากเนื้อหาทั้งหมดของคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 จะเห็นได้ว่าภาพรวมของเทอม 1 นี้จะเน้นเรื่องความเข้าใจของฟังก์ชัน กราฟ เรขาคณิต ระบบสมการ และการจัดระบบชุดความคิดเชิงข้อมูลมากกว่าเน้นการคำนวณ เช่นเดียวกับ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 และ ม.4 เทอม 2 ดังนั้น สิ่งที่น้อง ๆ จำเป็นก็คือ ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐาน มากกว่าการมุ่งเน้นการคำนวณ     

       นอกจากนี้ น้อง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเก็บเนื้อหาของทั้ง 3 บทนี้ ให้ครบถ้วนที่สุด เพราะเป็นบทสำคัญที่พบว่าออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น PAT1 หรือ 9 วิชาสามัญมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามาดูสถิติการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังในอดีต ของเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 กันดีกว่าว่า 3 บทนี้ มีจำนวนข้อ และการออกบ่อยน้อย-มากแค่ไหนตามตารางนี้ครับ

สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2557-2565 เฉพาะ 3 บทของคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2557-2565 เฉพาะ 3 บทของคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

          น้อง ๆ คงเห็นแล้วว่า เนื้อหาของเลข ม.5 เทอม 1 ถูกพบอยู่ในข้อสอบเยอะขนาดนี้ แถมเนื้อหายังไม่ค่อยซับซ้อน อาศัยการคำนวนเพียงเล็กน้อย ทำให้น้อง ๆ สามารถเก็บคะแนนจากเนื้อหาส่วนนี้ได้โดยไม่ยาก พี่เลยอยากให้น้องทุกคนควรฟิตความรู้ของเลข ม.5 เทอม 1 และเตรียมตัวให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนตั้งแต่วันนี้ เพื่อปูเป็นพื้นฐานในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้พร้อมที่สุด

         เพราะฉะนั้น พี่แชร์ และ พี่ปิง แห่ง Panya Society ขอแนะนำคอร์ส คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 ซึ่งภายในบทเรียนจะประกอบไปด้วย เนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับสูง เน้นฝึกให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก ทำให้มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องได้เรียนเทคนิค Math Magic แล้วจะทำให้เข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด และเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่ายได้แน่นอน

         คอร์สนี้เหมาะกับน้อง ๆ ระดับชั้น ม.5 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) และเบื่อกับการเรียนเลขแบบท่องจำ แต่ดันทำโจทย์ไม่ได้ พี่นอตจะมาเสกให้น้องเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การติวคณิตศาสาตร์เตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเช่น คณิตศาสตร์ A – Level ก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน

         สุดท้ายนี้พี่หวังว่า น้อง ๆ จะสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 และขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนในเทอมนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไปครับ…

กลับหน้าบทความหลัก

บทที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ตัวอย่างการสอน โดยพี่แชร์

ตัวอย่างการสอน โดยพี่ปิง

SHARE: