PANYA SOCIETY

Update Blueprint ข้อสอบ TCAS66 มาดูกัน!

Update Blueprint ข้อสอบ TCAS66

TCAS66 EXAM BLUEPRINT

จากบทความที่ผ่านมาเรื่อง “Update ล่าสุดจาก ทปอ. เรื่อง TCAS66” น้อง ๆ ทุกคนคงเห็นแล้วว่ารูปแบบการสอบ TCAS66 จะมีกำหนดการ และการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด จนมาถึงวันที่ 28 เมษายน 2565 ก็ได้มีความเคลื่อนไหวจากทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ Mytcas.com ซึ่งเป็นการ Update เกี่ยวกับ Exam Blueprint ของข้อสอบ TGAT TPAT และ A-Level ซึ่งวันนี้พี่ Panya Society จะมาสรุป วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ ให้น้อง ๆ ฟังกันครับ จะเป็นยังไงลองมาดูกันเลย…

เรามาดูกันอย่างละเอียดดีกว่าว่าน้อง ๆ #Dek66 ทุกคน จะต้องเจอกับวิชาอะไรบ้าง แล้วแต่ละวิชามีโครงสร้างเป็นอย่างไร

A-Level คืออะไร?

A-Level (Applied Knowledge Level)

 • ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจากวิชาสามัญเดิม เป็นการวัดความรู้เชิงประยุกต์ เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้
 • ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร
 • มีทั้งหมด 15 วิชา แต่เลือกสอบได้สูงสุดไม่เกิน 10 วิชา
 • วิชา Math1 และ Math2 สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 วิชา เนื่องจากสอบคนละเวลา
 • ยุบวิชาภาษาอาหรับ เนื่องจากมีคนสอบน้อย และคณะที่เปิดรับมีน้อย โดยจะมีการสอบโดยใช้ข้อสอบของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง
 • ให้เวลาสอบวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน
 • รูปแบบการสอบยังเป็น PBT (สอบบนกระดาษ) อยู่เช่นเดิม โดยมีค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท เปิดรับสมัครช่วงวันที่ 1-10 ก.พ. 66 สอบวันที่ 18-20 มี.ค. 66 ประกาศผลวันที่ 17 เม.ย. 66

A-Level ≠ วิชาสามัญ น้อง ๆ หลายคนอาจจะมองว่า ข้อสอบ A-Level จะเหมือนกันกับข้อสอบวิชาสามัญของปีที่ผ่าน ๆ มาหรือเปล่า ซึ่งพี่ Panay Society ได้วิเคราะห์และมองเห็นถึงข้อแตกต่างออกมาได้ดังนี้

 1. ข้อสอบ A-Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level ซึ่งก็หมายความว่าข้อสอบจะมีความ “ประยุกต์” มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่อาศัยการท่องจำแบบที่ผ่านมา ทำให้น้อง ๆ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 2. เมื่อมีการประยุกต์ ก็ทำให้โจทย์น่าจะมีความยาวมากขึ้นกว่าเดิม มีการแต่งเรื่องราวให้เข้ากับชีวิตประจำวันมากขึ้น มีการยกตัวอย่างการทดลองต่าง ๆ มาประกอบ ทำให้แต่ละข้ออาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น
 3. แต่น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลไปเนื่องจาก ทปอ. ได้ยืนยันแล้วว่า ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบจะอยู่ในบทเรียนอย่างแน่นอน

ตารางกำหนดการสอบ A-Level

ฟิสิกส์

สำหรับข้อสอบฟิสิกส์ปีนี้ น้อง ๆ ทุกคนจะพบเจอเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ได้ในข้อสอบ 2 ข้อสอบ ได้แก่ TPAT3 และ A-Level รหัส 64 ตัวย่อ Phy วิชาฟิสิกส์ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (28 เมษายน 2565) ทาง ทปอ. ได้ปล่อย Exam Blueprint มาแค่ของ A-Level วิชาฟิสิกส์ เท่านั้น ซึ่งถ้าหากมีการ Update ในส่วนของ TPAT3 เพิ่มเติมพี่ Panya Society จะรีบนำมาแจ้งให้น้อง ๆ ทราบโดยเร็วครับ

คราวนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่า Exam Blueprint ของ A-Level วิชาฟิสิกส์นั้นน้อง ๆ จะต้องเจอกับเนื้อหาอะไรบ้าง

A-Level วิชาฟิสิกส์ จำนวนข้อทั้งหมด 30 ข้อ* คะแนนเต็ม 100 คะแนนระยะเวลาสอบ 90 นาที (*ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ 75 คะแนน / อัตนัย(ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) 5 ข้อ 25 คะแนน)

 • กลศาสตร์ (8-10 ข้อ)
  • ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
  • การเคลื่อนที่แนวตรง
  • แรงและกฎการเคลื่อนที่
  • สมดุลกลของวัตถุ
  • งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
  • โมเมนตัมและการชน
  • การเคลื่อนที่แนวโค้ง
  • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
 • คลื่นกล และแสง (5-7 ข้อ)
  • คลื่น
  • เสียง
  • แสง
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (6-8 ข้อ)
  • ไฟฟ้าสถิต
  • ไฟฟ้ากระแส
  • แม่เหล็กและไฟฟ้า
  • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร (3-5 ข้อ)
  • ความร้อนและแก๊ส
  • ของแข็งและของไหล
 • ฟิสิกส์แผนใหม่ (3-5 ข้อ)
  • ฟิสิกส์อะตอม
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

คราวนี้เราลองจัดกลุ่มเนื้อหาแต่ละระดับชั้น และเปรียบเทียบกับข้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญปี 2565 กันดูครับ

ระดับชั้นชื่อบทปี 2565ปี 2566
ม.4 เทอม 1ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์9 ข้อ8 – 10 ข้อ
การเคลื่อนที่แนวตรง
แรงและกฎการเคลื่อนที่
ม.4 เทอม 2สมดุลกล
งานและพลังงาน
โมเมนตัมและการชน
การเคลื่อนที่แนวโค้ง
ม.5 เทอม 1การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
คลื่น7 ข้อ5 – 7 ข้อ
แสงเชิงคลื่น
แสงเชิงรังสี
ม.5 เทอม 2เสียง
ไฟฟ้าสถิต7 ข้อ6 – 8 ข้อ
ไฟฟ้ากระแส
ม.6 เทอม 1แม่เหล็กและไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ความร้อนและแก๊ส4 ข้อ3 – 5 ข้อ
ของแข็งและของไหล
ม.6 เทอม 2ฟิสิกส์อะตอม3 ข้อ3 – 5 ข้อ
ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

จากตารางข้างบนน้อง ๆ คงเห็นแล้วว่าขอบเขตเนื้อหาและจำนวนข้อมีความคล้ายกับวิชาสามัญปี 65 เป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลย พี่ Panya Society เลยลองยกตัวอย่างข้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 65 มาให้น้อง ๆได้ทดลองทำ เพื่อเป็นแนวทางกันดูครับ

ตัวอย่างข้อสอบ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 65

1. กระบอกสูบอันหนึ่งเคลื่อนที่ได้อิสระ ภายในบรรจุแก๊สอุดมคติจำนวน 2 โมล ตอนเริ่มต้นมีอุณหภูมิ 67 องศาเซลเซียส และมีความดัน 10 กิโลพาสคัล ถ้าลดอุณหภูมิลงอย่างช้า ๆ จนมีอุณหภูมิเป็น 48 องศาเซลเซียส โดยความดันไม่เปลี่ยนแปลง ปริมาตรของกระบอกสูบจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง และงานที่เกิดขึ้นเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่เป็นเท่าใด (ให้ R คือ ค่าคงที่ของแก๊ส)

 1. ปริมาตรลดลง และงานเท่ากับ 38R 10-3
 2. ปริมาตรลดลง และงานเท่ากับ 38R
 3. ปริมาตรเพิ่มขึ้น และงานเท่ากับ 38R
 4. ปริมาตรลดลง และงานเท่ากับ 38R 105
 5. ปริมาตรเพิ่มขึ้น และงานเท่ากับ 38R 105

เฉลย

2. ออกแรงกระทำต่อวัตถุ ในเวลา 10 วินาที โดยกราฟของแรงกับการกระจัดแสดงดังรูป

ถ้าทิศของแรงและการกระจัดของวัตถุขนานกันตลอดการเคลื่อนที่
จงหากำลังเฉลี่ย ในช่วงเวลา 10 วินาทีนี้ ในหน่วยวัตต์
(ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

เฉลย

3. ขดลวดมีพื้นที่ 0.5 ตารางเมตร วางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กค่าหนึ่ง ทำให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็ก 0.4 เวเบอร์ จงหาขนาดของสนามแม่เหล็ก และถ้าเปลี่ยนเป็นวางขดลวดขนานกับสนามแม่เหล็กแทน ฟลักซ์แม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด

 1. 0.2 เทสลา และฟลักซ์แม่เหล็กลดลง 0.2 เวเบอร์
 2. 0.8 เทสลา และฟลักซ์แม่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.4 เวเบอร์
 3. 0.8 เทสลา และฟลักซ์แม่เหล็กลดลง 0.4 เวเบอร์
 4. 1.25 เทสลา และฟลักซ์แม่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.2 เวเบอร์
 5. 1.25 เทสลา และฟลักซ์แม่เหล็กลดลง 0.4 เวเบอร์

เฉลย

4. แก๊สอุดมคติจำนวนหนึ่ง บรรจุอยู่ในภาชนะปิดปริมาตร 0.5 ลูกบาศก์เมตร โดยกราฟระหว่างความดันและอุณหภูมิของแก๊ส เป็นดังรูป

แก๊สนี้มีจำนวนกี่โมล (ตอบเป็น ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

เฉลย

5. เสียงจุดพลุมีความถี่ 1000 Hz ถ้าทดลองจุดที่ระยะ 15 m จะวัดระดับความเข้มเสียงได้ 140 dB ถ้าจะจุดพลุนี้ให้ปลอดภัยต่อชาวบ้าน ต้องจุดพลุห่างจากหมูบ้านกี่เมตร โดยขีดเริ่มของความเจ็บปวดของหู เป็นดังกราฟ

 1. 47 เมตร
 2. 80 เมตร
 3. 100 เมตร
 4. 120 เมตร
 5. 150 เมตร

เฉลย

    นอกจากนี้ PANYA SOCIETY ยังได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เคมี

สำหรับข้อสอบ A-Level เคมีปีนี้ มีรหัสคือ 65 ตัวย่อ Chem วิชาเคมี และ Exam Blueprint ของ A-Level วิชาเคมีนั้นน้อง ๆ จะต้องเจอกับเนื้อหาอะไรบ้างมาลองดูกันครับ

A-Level วิชาเคมี จำนวนข้อทั้งหมด 35 ข้อ* คะแนนเต็ม 100 คะแนนระยะเวลาสอบ 90 นาที (*ปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อ 75 คะแนน / อัตนัย(ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) 5 ข้อ 25 คะแนน)

 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ (15 -17 ข้อ)
  • อะตอมและสมบัติของธาตุ
  • พันธะเคมี
  • แก๊ส
  • เคมีอินทรีย์
  • พอลิเมอร์
 • สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (15 – 17 ข้อ)
  • ปริมาณสัมพันธ์
  • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • สมดุลเคมี
  • กรด–เบส
  • เคมีไฟฟ้า
 • ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร (2 – 4 ข้อ)
  • ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
  • โมล
  • สารละลาย

คราวนี้เราลองจัดกลุ่มเนื้อหาแต่ละระดับชั้น และเปรียบเทียบกับข้อสอบ เคมี วิชาสามัญปี 2565 กันดูครับ

ระดับชั้นชื่อบทปี 2565ปี 2566
ม.4 เทอม 1ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

4 – 6 ข้อ

2 – 4 ข้อ

อะตอมและสมบัติของตารางธาตุ
พันธะเคมี
ม.4 เทอม 2โมลและสูตรเคมี
สารละลาย
ปริมาณสารสัมพันธ์

20 – 22 ข้อ

15 – 17 ข้อ

ม.5 เทอม 1แก๊สและสมบัติของแก๊ส
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี
ม.5 เทอม 2กรด – เบส
เคมีไฟฟ้า
ม.6 เทอม 1เคมีอินทรีย์

18 – 20 ข้อ

15 – 17 ข้อ

พอลิเมอร์
ม.6 เทอม 2

จากตารางข้างต้นน้อง ๆ คงจะเห็นแล้วว่าจำนวนข้อสอบลดลงจากปีที่แล้ว จาก 45 ข้อ ลดเหลือ 35 ข้อในปีนี้ ทำให้สัดส่วนเนื้อหาในช่วงต้นของวิชาเคมี (ม.4 เทอม 1-2) ถูกปรับลดลง และมีการกระจายข้อสอบไปยังเนื้อหาส่วนที่ยากเพิ่มมากขึ้น (สมการเคมี, สมบัติของธาตุและสารประกอบ) ยิ่งเป็นการยืนยันว่าข้อสอบ A-Level เคมีปีนี้โจทย์น่าจะมีความซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการทำต่อข้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นน้อง ๆ ทุกคนควรจะต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะครับ…

บทสรุป

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Exam Blueprint ของข้อสอบ TCAS66 ที่กำลังจะมาถึง น้อง ๆ #Dek66 ที่ได้อ่านบทความนี้ไปพี่ Panya Society หวังว่าน้อง ๆ คงจะได้แนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบที่จะเกิดขึ้นในปีนี้กันแล้ว ซึ่งถ้าหากหลังจากนี้ทาง ทปอ. มีการ Update Exam Blueprint วิชาอื่น ๆ พี่ Panya Society ก็จะรีบนำมา Update และวิเคราะห์ให้น้อง ๆ เพิ่มเติมอย่างแน่นอน ขอให้น้อง ๆ ติดตามเพจ Panya Society กันไว้ได้เลย 🙂

และสำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TCAS66 พี่ PANYA SOCIETY ขอแนะนำคอร์ส “TCAS66 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS66 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS66 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Exam Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

VDO ตัวอย่างการสอน

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด โดย PANYA Society

: คอร์สแนะนำ :

SHARE: