PANYA SOCIETY

มาดูกัน! TCAS ENGLISH A-Level Exam Blueprint

TCAS EXAM BLUEPRINT

น้อง ๆ ทุกคนคงเห็นแล้วว่ารูปแบบการสอบ TCAS จะมีกำหนดการ และการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และก็ได้มีความเคลื่อนไหวจากทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ Mytcas.com ซึ่งเป็นการ Update เกี่ยวกับ Exam Blueprint ของข้อสอบ TGAT TPAT และ A-Level ซึ่งพี่ Panya Society จะมาสรุป วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ ให้น้อง ๆ ฟังกันครับ จะเป็นยังไงลองมาดูกันเลย…

โดยวันนี้พี่ Panya Society ขอนำเสนอวิชาภาษาอังกฤษ ครับ งั้นเรามาดูกันอย่างละเอียดดีกว่าว่าน้อง ๆ ทุกคน จะต้องเจอกับเนื้อหาอะไรบ้าง แล้วมีโครงสร้างข้อสอบเป็นอย่างไร

A - Level วิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อสอบภาษาอังกฤษปีนี้ น้อง ๆ ทุกคนจะพบเจอเนื้อหาของวิชาภาษาอังกฤษได้ในข้อสอบ A-Level รหัส 82 ตัวย่อ Eng วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทาง ทปอ. ได้ปล่อย Exam Blueprint มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คราวนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่า Exam Blueprint ของ A-Level วิชาภาษาอังกฤษ นั้นน้อง ๆ จะต้องเจอกับเนื้อหาอะไรบ้าง

A-Level วิชาภาษาอังกฤษ จำนวนข้อทั้งหมด 80 ข้อ* คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระยะเวลาสอบ 90 นาที (*ปรนัย 5 ตัวเลือก 80 ข้อ 100 คะแนน)

 • ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) (25 คะแนน)      20 ข้อ
  1) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation) จำนวน 3 บทสนทนา
       – จำนวนข้อคำถาม (4 ข้อ/บทสนทนา รวม 12 ข้อ)
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)
  2) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation) จำนวน 1 บทสนทนา
       – จำนวนข้อคำถาม (8 ข้อ/บทสนทนา รวม 8 ข้อ)
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
 • ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน)      40 ข้อ
  1) โฆษณา (Advertisement) จำนวน 2 บทความ
       – จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  2) บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review) จำนวน 1 บทความ
       – จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
  3) รายงานข่าว (News report) จำนวน 1 บทความ
       – จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
  4) ภาพประกอบบทความ (Visual) เช่น กราฟ ตาราง แผนผัง หรือ แผนภูมิ จำนวน 2 เรื่อง
       – จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/เรื่อง รวม 6 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  5) บทความทั่วไป ที่มีจำนวนคำประมา ณ 500–600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2 บทความ
       – จำนวนข้อคำถาม 8 ข้อ/เรื่อง รวม 16 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 10 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)
 • ทักษะการเขียน (Writing Skill) (25 คะแนน)      20 ข้อ
  1) เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 3 บทความ
       – จำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 11 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  2) เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization) จำนวน 5 ย่อหน้า
       – จำนวนข้อคำถาม 5 ย่อหน้า รวม 5 ข้อ
       – ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 3 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)

บทสรุป

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Exam Blueprint ของข้อสอบ TCAS A-Level ENGLISH ที่กำลังจะมาถึง น้อง ๆ ที่ได้อ่านบทความนี้ไปพี่ Panya Society หวังว่าน้อง ๆ คงจะได้แนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบที่จะเกิดขึ้นในปีนี้กันแล้ว ซึ่งถ้าหากหลังจากนี้ทาง ทปอ. มีการ Update Exam Blueprint วิชาอื่น ๆ พี่ Panya Society ก็จะรีบนำมา Update และวิเคราะห์ให้น้อง ๆ เพิ่มเติมอย่างแน่นอน ขอให้น้อง ๆ ติดตามเพจ Panya Society กันไว้ได้เลย 🙂

และจาก Exam Blueprint ของวิชาภาษาอังกฤษ น้อง ๆ คงเห็นแล้วว่าเนื้อหากว่าครึ่งเป็นเนื้อหาของช่วงระดับชั้น ม.4 ถึง ม.5 ทำให้น้อง ๆ ม.6 ที่กำลังจะเตรียมสอบ TCAS อาจจะมีการหลงลืมเนื้อหาไปบ้างแล้ว รวมไปถึงใครที่ต้องการปูพื้นฐานสำหรับวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมปลายทั้ง 6 เทอม
พี่ Panya Society จึงขอแนะนำคอร์ส “PACK TCAS ENGLISH (73 ชม.)” เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนที่สนใจในการปูพื้นฐานสำหรับติวสอบ A-Level โดย พี่ตวง จะมาช่วยน้อง ๆ ทุกคนทบทวนเนื้อหา รวมถึงฝึกทำโจทย์ต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนพร้อมสำหรับการสอบ A-Level ที่จะมาถึง

ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TCAS วิชาอื่น ๆ พี่ Panya Society ก็ยังมีคอร์ส TCAS ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS ฉบับสมบูรณ์แบบที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Exam Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

VDO ตัวอย่างการสอน

ทำความรู้จักพี่ตวง

ตวงรัตน์ แสงโชติ

 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
 • กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด โดย PANYA Society

: คอร์สแนะนำ :

SHARE: