PANYA SOCIETY

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2

สรุปเนื้อหา คณิต ม.4 เทอม 2

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

      พี่นอต แห่ง Panya Society ได้ฝากถึงน้อง ๆ ม.4 ทุก ๆ คนว่า “ตอนนี้น้อง ๆได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านมา 1 เทอมกันแล้ว และก็เดินทางมาถึงเทอม 2 ของเลข ม.4 ซึ่งเป็นวิชาที่น้อง ๆ หลาย ๆ คนมักกลัวการคำนวณ แต่จากเทอม 1 ที่ผ่านมา ทั้ง 3 บท ได้แก่ เซต, ตรรกศาสตร์ จำนวนจริงและพหุนาม ทั้งหมดทุกบทไม่ได้มุ่งเน้นการคำนวณที่ยาก แต่เป็นการพยายามวัดตรรกะ ความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นเหตุเป็นผล และการเชื่อมโยงข้อมูลมากกว่า ดังนั้น คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ ดังนั้นเมื่อมาถึงบทในเทอม 2 นี้ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ น้อง ๆ จะได้พบกับ 3 บท ได้แก่…”

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2

21 Videos
 • คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน
 • ความสัมพันธ์
 • กราฟของความสัมพันธ์
 • การประยุกต์ของกราฟ
 • ฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันต่าง ๆ บางชนิด
 • แบบต่าง ๆ ของฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันผกผัน
 • การบวก การลบ การคูณ การหาร และการคูณด้วยจำนวนจริงของฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันประกอบ
 • เลขยกกำลัง
  • การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง 
  • สมการรากที่สอง 
  • รูปแบบรูทไม่รู้จบ
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
  • กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และการแปลงกราฟ
  • สมการเอกซ์โพเนนเชียล
  • อสมการเอกซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม
  • กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม และการแปลงกราฟ 
  • สมบัติของฟังก์ชันลอการิทึม 
  • การเปรียบเทียบค่าลอการิทึม
  • แมนทิสซา และคาแรกเทอริสติก 
  • สมการลอการิทึม
  • อสมการลอการิทึม
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
  • ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
  • จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
  • ความชันของเส้นตรง
  • เส้นขนาน
  • เส้นตั้งฉาก
  • ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
  • ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด
 • ภาคตัดกรวย
  • วงกลม
  • วงรี
  • พาราโบลา (Parabola)
  • ไฮเพอร์โบลา (Hyperbola)
  • การเลื่อนกราฟ

        จากเนื้อหาทั้งหมดของคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 จะเห็นได้ว่าภาพรวมของเทอม 2 นี้ จะเน้นเรื่องความเข้าใจของความสัมพันธ์ สมการและอสมการ กราฟ และการจัดระบบชุดความคิดเชิงข้อมูล มากกว่าเน้นการคำนวณเช่นเดียวกับ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 ดังนั้น สิ่งที่น้อง ๆ จำเป็นก็คือ ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐาน มากกว่าการมุ่งเน้นการคำนวณ     

      นอกจากนี้ น้อง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเก็บเนื้อหาของทั้ง 3 บทนี้ให้ครบถ้วนที่สุด เพราะเป็นบทสำคัญที่พบว่าออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น PAT1 หรือ 9 วิชาสามัญมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามาดูสถิติการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังในอดีต ของเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 กันดีกว่าว่า 3 บทนี้ มีจำนวนข้อ และการออกบ่อยน้อย-มากแค่ไหนตามตารางนี้ครับ

สถิติข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PAT1
สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT1 และวิชาสามัญ ปี 2557-2564 เฉพาะ 3 บทของคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2

        น้อง ๆ คงเห็นแล้วว่า เนื้อหาของเลข ม.4 เทอม 2 ถูกพบอยู่ในข้อสอบเยอะขนาดนี้ แถมเนื้อหายังไม่ค่อยซับซ้อน อาศัยการคำนวนเพียงเล็กน้อย ทำให้น้อง ๆ สามารถเก็บคะแนนจากเนื้อหาส่วนนี้ได้โดยไม่ยาก พี่เลยอยากให้น้องทุกคนควรฟิตความรู้ของเลข ม.4 เทอม 2 และเตรียมตัวให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนตั้งแต่วันนี้ เพื่อปูเป็นพื้นฐานในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้พร้อมที่สุด

         เพราะฉะนั้น พี่นอต แห่ง Panya Society ขอแนะนำคอร์ส “คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2” ซึ่งภายในบทเรียนจะประกอบไปด้วย เนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับสูง เน้นฝึกให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก ทำให้มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องได้เรียนเทคนิค Math Magic แล้วจะทำให้เข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด และเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่ายได้แน่นอน

         คอร์สนี้เหมาะกับน้อง ๆ ระดับชั้น ม.4 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) และเบื่อกับการเรียนเลขแบบท่องจำ แต่ดันทำโจทย์ไม่ได้ พี่นอตจะมาเสกให้น้องเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การติวคณิตศาสาตร์เตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเช่น 9 วิชาสามัญ หรือ PAT 1 ก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน

       สุดท้ายนี้พี่หวังว่า น้อง ๆ จะสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 และขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนในเทอมนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไปครับ…

กลับหน้าบทความหลัก

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

SHARE: