PANYA SOCIETY

TCAS67 มีกี่รอบอะไรบ้าง เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

TCAS67 มีกี่รอบอะไรบ้าง เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

ทำความรู้จักรอบการคัดเลือก TCAS67

สวัสดีครับน้อง ๆ #Dek67 ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS67 นะครับ โดยวันนี้เราจะมาดูกันว่าระบบ TCAS67 มีการคัดเลือกกี่รอบอะไรบ้าง พี่ Panya Society ขอบอกเลยว่า #Dek67 ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคน จำเป็นต้องรู้ว่า TCAS67 มีการคัดเลือกกี่รอบอะไรบ้าง เพื่อให้พร้อมสอบได้ทันในอีก 1 ปี ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

สิทธิ์การคัดเลือก TCAS67

ก่อนที่จะไปดูว่า TCAS67 มีกี่รอบอะไรบ้าง น้อง ๆ #Dek67 จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสิทธิ์การคัดเลือก TCAS67 กันก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การยืนยันสิทธิ์

     – เมื่อน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ แลต้องการเลือกเรียนในคณะที่สอบติด จะต้องทำการกด ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS67 ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

     – หากกดยืนยันสิทธิ์ และไม่กดสละสิทธิ์ในเวลาที่กำหนด จะถือว่าน้อง ๆ ยืนยันที่จะเข้าเรียนในคณะที่สอบติด และจะไม่สามารถสมัครสอบ TCAS67 ในรอบต่อ ๆ ไปได้อีก

     – หากไม่กดยืนยันสิทธิ์ในเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าน้อง ๆ ไม่ใช้สิทธิ์ในการการเข้าเรียนในคณะที่น้องสอบติด และน้อง ๆ จะยังอยู่ในระบบคัดเลือก TCAS67 และสามารถสมัคร TCAS67 ในรอบต่อ ๆ ไปได้

การไม่ใช้สิทธิ์

     – เมื่อน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ แต่ไม่ต้องการเลือกเรียนในคณะที่สอบติด ให้น้อง ๆ ไปกด “ไม่ใช้สิทธิ์” ในระบบ TCAS67 หรือ ไม่ต้องกดอะไรเลย จนหมดเวลายืนยันสิทธิ์

     – หาก ไม่ใช้สิทธิ์ น้อง ๆ จะยังอยู่ในระบบคัดเลือก TCAS67 และสามารถสมัคร TCAS67 ในรอบต่อ ๆ ไปได้

การสละสิทธิ์

     – เมื่อน้อง ๆ กด “ยืนยันสิทธิ์” ไปแล้ว แต่เกิดเปลี่ยนใจจะไม่เข้าเรียนในคณะที่สอบติด ให้น้อง ๆ ไปกด สละสิทธิ์ ในระบบ TCAS67 ภายในช่วงเวลาที่กำหนด  

     – หากกด สละสิทธิ์ จะถือว่าน้อง ๆ ไม่เลือกเรียนในคณะที่สอบติด และน้อง ๆ จะยังอยู่ในระบบคัดเลือก TCAS67 และสามารถสมัคร TCAS67 ในรอบต่อ ๆ ไปได้

     * การกด สละสิทธิ์ สามารถกดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในระบบคัดเลือก TCAS67 *

รอบที่ 1 : Portfolio

การคัดเลือกรอบแรกของระบบ TCAS67 ก็คือรอบ Portfolio ใครที่มีความสามารถพิเศษ พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ เตรียมสมัครรอบนี้ไว้ได้เลย ไม่ต้องสอบเยอะ แถมได้ที่เรียนก่อนใครอีกด้วย

รายละเอียดการคัดเลือก : รอบแฟ้มสะสมผลงาน เหมาะสำหรับ #DEK67 ที่มีความสามารถพิเศษตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และมีผลการเรียนที่ดี

การสมัคร : ติดตามการรับสมัครได้ตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลารับสมัคร : มีได้ตั้งแต่เดือน กันยายน 66 ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 67 ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด 

ค่าสมัครสมัคร : 200 – 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด

คะแนนที่ใช้ยื่น : ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ ซึ่งอาจใช้คะแนนดังนี้

                  – แฟ้มสะสมผลงาน 

                  – GPAX (เกรดเฉลี่ยขณะสมัคร)

                  – คะแนน TGAT

                  – คะแนน TPAT

ประกาศผล : 6 กุมภาพันธ์ 67 โดยประกาศในระบบ TCAS67

ยืนยันสิทธิ์ : 6 – 7 กุมภาพันธ์ 67

สละสิทธิ์ : สละสิทธิ์ได้ 2 วัน คือ

                 1.) 8 กุมภาพันธ์ 67

                2.) 4 พฤษภาคม 67 

รอบที่ 2 : Quota

การคัดเลือกรอบที่ 2 ของระบบ TCAS67 ก็คือรอบ Quota เป็นรอบที่ให้สิทธิ์นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยได้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ ก่อน พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ ทุกคน ที่มีสิทธิ์ในรอบ Quota ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ เพื่อเพิ่มโอกาสสอบติดในคณะที่ต้องการ แถมได้ที่เรียนก่อนใครอีกด้วย

รายละเอียดการคัดเลือก : สำหรับน้อง ๆ #DEK67 คนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์ หรืออยู่ในโครงการพิเศษที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะด้านการเรียน หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ สามารถใช้สิทธิ์สมัครรอบนี้ได้

การสมัคร : ติดตามการรับสมัครได้ตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลารับสมัคร : มีตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 67 ถึง เมษายน 67 ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด  

ค่าสมัครสมัคร : ประมาณ 200 – 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด

คะแนนที่ใช้ยื่น : ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ ซึ่งอาจใช้คะแนนดังนี้

                  – GPAX

                  – คะแนน TGAT

                  – คะแนน TPAT

                  – A-Level

ประกาศผล : 2 พฤษภาคม 67 โดยประกาศในระบบ TCAS67

ยืนยันสิทธิ์ : 2 – 3 พฤษภาคม 67

สละสิทธิ์ : 4 พฤษภาคม 67 

รอบที่ 3 : Admission

การคัดเลือกรอบที่ 3 ของระบบ TCAS67 ก็คือรอบ Admission เป็นรอบที่มีคนสมัครมากที่สุด เนื่องจากสามารถสมัครได้ทุกคน และใช้คะแนนสอบกลาง เป็นเกณฑ์ในการคิดคะแนน พี่ Panya Society เชื่อว่าน้อง ๆ ส่วนมาก ก็หวังที่จะสอบติดในรอบนี้

รายละเอียดการคัดเลือก : สำหรับน้อง ๆ #DEK67 ทุกคนที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในสองรอบก่อนหน้า สามารถสมัครคัดเลือกในรอบนี้ได้ โดยสามารถเลือกคณะที่อยากจะคัดเลือกได้มากสุดถึง 10 อันดับ และการประมวลผล Admission มี 2 รอบ เพื่อให้น้อง ๆ มีโอกาสติดคณะในอันดับที่สูงขึ้นได้ ถ้ามีคนไม่ยืนยันสิทธิ์ในการประมวลผลรอบแรก

การสมัคร : สมัครผ่านระบบ  TCAS67

ช่วงเวลารับสมัคร : 6 – 12 พฤษภาคม 67

ค่าสมัครสมัคร : ขึ้นอยู่กับจำนวนอันดับที่เลือก ดังนี้

                   – เลือก 1 อันดับ : 150 บาท

                   – เลือก 2 อันดับ : 200 บาท

                   – เลือก 3 อันดับ : 250 บาท

                   – เลือก 4 อันดับ : 300 บาท

                   – เลือก 5 อันดับ : 400 บาท

                   – เลือก 6 อันดับ : 500 บาท

                   – เลือก 7 อันดับ : 600 บาท

                   – เลือก 8 อันดับ : 700 บาท

                   – เลือก 9 อันดับ : 800 บาท

                   – เลือก 10 อันดับ : 900 บาท

คะแนนที่ใช้ยื่น : ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ ซึ่งอาจใช้คะแนนดังนี้

                  – GPAX

                  – คะแนน TGAT

                  – คะแนน TPAT

                  – A-Level

ประกาศผลครั้งที่ 1 : 20 พฤษภาคม 67

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 : 20 – 21 พฤษภาคม 67

ประกาศผลครั้งที่ 2 : 25 พฤษภาคม 67

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ

สละสิทธิ์ : 26 พฤษภาคม 67

รอบที่ 4 : Direct Admission

การคัดเลือกรอบสุดท้ายของระบบ TCAS67 ก็คือรอบ Direct Admission ถือเป็นรอบเก็บตกสำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้ที่เรียนที่ถูกใจ ถึงแม้จะเปิดรับน้อย แต่พี่ Panya Society เชื่อว่าน้อง ๆ ยังมีโอกาสที่จะได้ที่เรียนที่ต้องการในรอบนี้

รายละเอียดการคัดเลือก : รอบรับตรงอิสระ เป็นรอบที่เปิดให้มหาวิทลัยแต่ละคณะที่ยังต้องการรับนักศึกษาเพิ่ม ได้เปิดให้น้อง ๆ #DEK67 ที่ยังตามหาที่เรียนที่ถูกใจได้มาสมัครกัน แต่จะไม่ได้เปิดรับสมัครทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ

การสมัคร : ติดตามการรับสมัครได้ตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลารับสมัคร : 27 พฤษภาคม 67 ถึง 5 มิถุนายน 67 ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าสมัครสมัคร : 300 – 800 บาท ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด

คะแนนที่ใช้ยื่น : ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ ซึ่งอาจใช้คะแนนดังนี้

                  – GPAX

                  – คะแนน TGAT

                  – คะแนน TPAT

                  – A-Level

ประกาศผลครั้งที่ 1 : 6 มิถุนายน 67

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 : 6 – 7 มิถุนายน 67

ประกาศผลครั้งที่ 2 : 17 มิถุนายน 67

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2 : 17 – 18 มิถุนายน 67

สละสิทธิ์ : ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ (ถ้าไม่ต้องการเรียน น้อง ๆ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์)

พูดคุยหลังอ่าน

เป็นยังไงกันบ้างครับ #Dek67 ทุกคน หวังว่าพี่ ๆ Panya Society จะตอบคำถามที่น้อง ๆ หลายคนสงสัยกันได้พอสมควรแล้วนะครับ โดยข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากประกาศของ ทปอ. ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในอนาคต โดยทาง ทปอ.จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ดังนั้นน้อง ๆ ควรต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด หรือจะติดตามจากทาง Panya Society ไว้ก็ได้ ถ้ามีข้อมูลอะไรอัพเดท พี่ ๆ จะรีบนำมาแจ้งให้น้อง ๆ ทุกทราบโดยเร็ว

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนได้รู้จักกับระบบการคัดเลือก TCAS67 จะเห็นว่าหลาย ๆ รอบ จะต้องใช้คะแนนสอบกลางในการคัดเลือก น้อง ๆ ทุกคนควรจะรีบเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ดังนั้น พี่ PANYA ขอแนะนำคอร์ส “TCAS67 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS67 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS67 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Test Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

VDO ตัวอย่างการสอน

TCAS สายวิทย์

13 Videos

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

TCAS67 มีข้อสอบอะไรบ้าง

ปฏิทิน TCAS67

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

SHARE: