ลืมรหัสผ่าน

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
ทวน (Spear)
สรุปทุกเนื้อหาและสูตรที่จำเป็นต้องใช้สอบ TCAS
เรียนจบ อัพคะแนนได้ทันที
ดาบ (Sword)
ฟันกระจายทุกคำถาม
เทคนิควิเคราะห์และประเมิน
ความยากของข้อสอบ

ตัวช่วยวางแผนการทำข้อสอบให้ทันเวลา และเพิ่มคะแนนมากที่สุดในสนามสอบจริง
โล่ (Shield)
ป้องกันข้อผิด พิชิตข้อยาก
ป้องกันทุกจัดที่
dek64 ผิดบ่อย

โจทย์ลวง choice หลอก
จัดการได้หมด
ดาวกระจาย
(Starburst)
เปิดเทคนิคลับ อัพคะแนนพุ่งกระจายภายใน 24 ชม.
ให้ชนะนักเรียนกว่า
90% ของทั้งประเทศ
ติวก่อนสอบวิชาสามัญและ PAT2
ติดอาวุธลับ อัพคะแนนทันใจ ภายใน 24 ชั่วโมง

ติดอาวุธลับ UpScore คอร์สติวก่อนสอบ TCAS
ที่ครบที่สุด สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 และสูตรที่จำเป็น
ต้องใช้สอบวิชาสามัญและ PAT2 พร้อมเทคนิค
การวิเคราะห์โจทย์จากข้อสอบจริง เน้นทั้งจุด
ออกสอบบ่อยและจุดผิดบ่อย เทคนิคเพิ่มคะแนนใน
ห้องสอบให้ได้มากที่สุด ใช้เวลาติวก่อนสอบน้อยที่สุด เพียง 24 ชั่วโมง โดยอาจารย์ระดับเทพ
ช่วยให้สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้ง
ในระดับประเทศและระดับภาค
          ข้อสอบเคมี ยากใช่มั้ยครับน้อง? แค่อ่านโจทย์ก็หมดเวลาแล้ว
         ในคอร์ส เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore อาวุธลับของพี่
           จะช่วยให้น้องจะอ่านโจทย์แค่รอบเดียวก็รู้แล้วว่า ข้อนี้จะ
         อัพคะแนนยังไง ภายใน 2 นาที พี่สกัดความรู้ ม.ปลายทั้ง 3 ปี
           จนเหลือแต่แก่นเนื้อหาและสูตรยังชีพที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเข้า
        ห้องสอบและเปิดเผยเป็นครั้งแรกว่า ข้อสอบเคมี ถามไม่กี่แบบ
      เท่านี้ก็ช่วยน้อง อัพคะแนนเคมีชนะนักเรียน 90% ของประเทศ

                                                                  ครูพี่นัท

ติดอาวุธลับ UpScore คอร์สติวก่อนสอบ TCAS ที่ครบที่สุด สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 และสูตรที่จำเป็นต้องใช้สอบ
วิชาสามัญและ PAT2 พร้อมเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์จากข้อสอบจริง เน้นทั้งจุดออกสอบบ่อยและจุดผิดบ่อย
เทคนิคเพิ่มคะแนนในห้องสอบให้ได้มากที่สุด ใช้เวลาติวก่อนสอบน้อยที่สุด เพียง 24 ชั่วโมง
โดยอาจารย์ระดับเทพ ช่วยให้สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาคอาวุธลับ
UpScore
ทวน (Spear)
สรุปเนื้อหา ม.4 - ม.6
ทั้งหมด 168 บทเรียน
รวม 35 ชั่วโมง
สรุปสาระสำคัญเเละจุดเน้น
ในวิชาภาษาไทยที่ควรทราบ
อย่างเป็นระบบ
สรุปทุกเนื้อหาและสูตร
ที่จำเป็นต้องใช้สอบ
TCAS เรียนจบ อัพคะแนนได้ทันที
ดาบ (Sword)
ประลองโจทย์ภาษาไทยวิชาสามัญ
ฉบับจริง
พร้อมเฉลยเเละ
คำอธิบายอย่างละเอียด
เคล็ด(ไม่ลับ) "วิธีการวิเคราะห์
คำถามเพื่อหาคำตอบ"
ได้อย่าง
รวดเร็วเเละเเม่นยำมากที่สุด
ในสนามสอบจริง
ฟันกระจายทุกคำถาม
เทคนิควิเคราะห์และประเมินความยากของข้อสอบ ตัวช่วยวางแผนการทข้อสอบให้ทันเวลา และเพิ่มคะแนนมากที่สุดในสนามสอบจริง
โล่ (Shield)
เน้นทุกจุดที่ออกสอบบ่อย
และป้องกันทุกจุดที่ผิดบ่อย

รู้ทัน โจทย์ลวง choice หลอก
ช่วยน้องไม่ให้พลาด
ในห้องสอบจริง
ป้องกันข้อผิด พิชิตข้อยาก ป้องกันทุกจุดที่ dek64 ผิดบ่อย โจทย์ลวง choice หลอก จัดการได้หมด
ดาวกระจาย

(Starburst)
เทคนิคลับ “ตอบตรงใจคนออกข้อสอบ” เพิ่มคะแนนในห้องสอบให้ได้มากที่สุด
โดยอาจารย์ระดับเทพ อ.ชาร์ป
ที่ 1 สอบแข่งขันครูภาษาไทย
และมีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยเพื่อสอบเเข่งขัน (วิชาสามัญ/O-NET) มากกว่า 7 ปี
เปิดเทคนิคลับ อัพคะแนนพุ่งกระจายภายใน 24 ชม. ให้ชนะนักเรียนกว่า 90% ของทั้งประเทศ
ติดอาวุธลับ อัพคะแนนทันใจ ภายใน 24 ชั่วโมง
คอร์ส
Last Updated มีนาคม 2020
26 hours • 75 lectures
ฟิสิกส์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
฿1,490
฿2,400
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 75 lectures เวลา 26 ชั่วโมง
Last Updated มีนาคม 2020
15 hours • 59 lectures
เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore
KruNut อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
฿1,490
฿2,400
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 59 lectures เวลา 15 ชั่วโมง
Last Updated มีนาคม 2020
34 hours • 163 lectures
คอร์ส สู้ศึก ภาษาไทย TCAS: สังหารวิชาสามัญ ฟาดฟันข้อสอบโอเน็ต + เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เเละ 6 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสู้ศึกกับข้อสอบวิชาภาษาไทยสามัญเเละโอเน็ต + เผยสถิติจำนวนข้อสอบ & วิเคราะห์เเนวการถามในเเต่ละเนื้อหา เพื่อเป็นเเนวทางในการเรียนเเละการอ่านหนังสือให้ตรงจุด + ปูพื้นฐานเนื้อหาวิชาภาษาไทยทุกสาระอย่างเข้มข้น (ได้แก่ 1. หลักการใช้ภาษาไทย 2. การเขียน 3. การพูด-การฟัง เเละ 4. การอ่าน) + เจาะลึกทุกเนื้อหาอย่างละเอียด & สอดแทรกคำถามชวนคิด & สรุปสาระสำคัญเเละจุดเน้นที่ควรทราบอย่างเป็นระบบ + เคล็ด(ไม่ลับ) "วิธีการวิเคราะห์คำถามเพื่อหาคำตอบ" ได้อย่างรวดเร็วเเละเเม่นยำมากที่สุด + รู้ทันการลวงคำตอบ จับผิดข้อสอบที่ออกซ้ำบ่อย ๆ พร้อมฝึกข้อสอบเก่าที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด + ประลองโจทย์ภาษาไทยวิชาสามัญเเละโอเน็ตฉบับจริง พร้อมเฉลยเเละคำอธิบายอย่างละเอียด ถ้าน้องๆ พร้อมแล้ว เรามาสู้ศึกครั้งนี้ไปกับอาจารย์ชาร์ปกันเลยครับ
จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์ (อ.ชาร์ป)

ที่ 1 สอบแข่งขันครูภาษาไทย & ผู้เขียนหนังสือ O-NET
฿1,490
฿2,400
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 163 lectures เวลา 34 ชั่วโมง
Last Updated มิถุนายน 2020
29 hours • 251 lectures
คอร์สนี้จะทำให้นักเรียนทุกคนเชี่ยวชาญการวิเคราะห์โจทย์สังคมศึกษาและเลือกตอบตัวเลือกได้โดยชาญฉลาด เนื้อหาของคอร์สนี้ จะครอบคลุมโจทย์และความรู้ที่น่าสนใจทั้ง 5 สาระของสังคมศึกษา คือ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ซึ่งเรียนด้วยกันแล้วจะมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ วิเคราะห์ตัวเลือก และยังมีความรู้ทางสังคมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ในการสอบโอเน็ต และสอบตรงเข้าคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆได้มากมาย เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ครูนิวจะใช้แนวการสอนที่พาทุกคนวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบเก่าๆ ไปทีละสาระจนครบทั้ง 5 สาระของสังคมศึกษา พร้อมวิเคราะห์ตัวเลือกและเฉลยละเอียดในทุกข้อ รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้นักเรียนทุกคนมั่นใจได้ว่า เราจะเรียนรู้ได้มากขึ้นและเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
ธราดล รานรินทร์ (อ.นิว)

ป.โท จุฬาฯ & สุดยอดแฟนพันธุ์แท้อาณาจักรโรมัน
฿1,490
฿2,400
สมัคร
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 251 lectures เวลา 29 ชั่วโมง

สร้างบัญชี
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน
คอร์ส
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading