🥇เทอม 1 มุ่งสู่ความเป็นที่ 1 สายวิทย์🦸‍♂️

"ยิ่งซื้อ ยิ่งลด "

เรียนจุใจ PACK 3 วิชา เทอม 1

คณิต | ฟิสิกส์ | เคมี

☁️Promotion☁️

คอร์ส ม.4 – ม.6 เทอม 1 ราคาสุดว้าว
รายเทอมวิชาละ 4,000 บาท
3 วิชาลดจาก 12,000 บาท
เหลือ 2,990 บาท

วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจะหมด 200 สิทธิ์แรก

**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนูคอร์สของฉันโดยอัตโนมัติ**

คอร์ส ม.4 – ม.6 เทอม 1

📚”รับ E-BOOK สมุดสรุปสูตร ทุกวิชาคอร์สเทอม 1 ฟรี!”📚

สมุดสรุปสูตร
วิชาคณิตศาสตร์
(E-BOOK)

สมุดสรุปสูตร
วิชาฟิสิกส์
(E-BOOK)

สมุดสรุปสูตร
วิชาเคมี
(E-BOOK)

รายละเอียด คอร์สเรียน

☁️คอร์สเรียน☁️

✨ม.4 เทอม 1✨

Video ตัวอย่าง คณิตศาสตร์

Video ตัวอย่าง ฟิสิกส์

Video ตัวอย่าง เคมี

✨ม.5 เทอม 1✨

Video ตัวอย่าง คณิตศาสตร์

Video ตัวอย่าง ฟิสิกส์

Video ตัวอย่าง เคมี

✨ม.6 เทอม 1✨

Video ตัวอย่าง คณิตศาสตร์

Video ตัวอย่าง ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ เทอม 1

2 Videos

Video ตัวอย่าง เคมี

☁️สิ่งที่จะได้รับ☁️

☁️ติวเตอร์คนเก่ง☁️

☁️คอร์สเรียนแนะนำ☁️

มาติวกันเลยกับ อาจารย์ระดับเทพ