เกณฑ์การคิดคะแนน TCAS67 คะแนนขั้นต่ำ 10 คณะยอดฮิต ใช้คะแนนอะไรบ้าง

PANYA SOCIETY

เกณฑ์การคิดคะแนน TCAS67 คะแนนขั้นต่ำ 10 คณะยอดฮิต ใช้คะแนนอะไรบ้าง

เกณฑ์การคิดคะแนน TCAS67 คะแนนขั้นต่ำ 10 คณะยอดฮิต ใช้คะแนนอะไรบ้าง

รู้จักตนเอง TCAS67 เลือกคณะอะไรดี

สวัสดีครับน้อง ๆ #Dek67 ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS67 นะครับ โดยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักตนเองกันว่า TCAS67 เราจะเลือกเรียนคณะอะไรดี วันนี้พี่ Panya Society จะมาแนะนำ 10 คณะยอดฮิตแต่ละสาย ว่ามีคะแนนขั้นต่ำเท่าไร และใช้คะแนนอะไรบ้าง ขอบอกเลยว่า #Dek67 ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคน จำเป็นต้องรู้จักตนเอง เพื่อให้เตรียมตัวอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นในอีก 1 ปี และจะได้เลือกคณะที่อยากเรียนให้ตรงกับอาชีพที่อยากเป็น ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!..

1. คณะสายแพทย์

คณะสายแพทย์ทั้ง แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ของ กสพท ถือเป็นหนึ่งในคณะในฝันของน้อง ๆ #Dek67 หลาย ๆ คน และเป็นคณะที่มีการแข่งขันสูงมาก พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

 • เกณฑ์การคิดคะแนน กสพท : 

    – TPAT1 : 30%

    – A-Level ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ : 28%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 14%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 14%

    – A-Level ภาษาไทย : 7%

    – A-Level สังคมศึกษา : 7%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – A-Level ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ : รวมกันไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

    – A-Level วิชาอื่น ๆ : ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

    – ทันตแพทย์ศาสตร์ ต้องเรียนสายวิทย์ – คณิต
.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 68.8425 คะแนน (ปี 66)
  .

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 72.8402 คะแนน (ปี 66)

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศกรรมศาสตร์ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในคณะที่น้อง ๆ #Dek67 หลาย ๆ คนอยากจะเข้าเรียน พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 20%

    – TPAT3 : 25%

    – A-Level ฟิสิกส์ : 30%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 25%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – เรียนสายวิทย์ – คณิต หรือ ป.ว.ช. สายช่างอุตสาหกรรม

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 64.3819 คะแนน (ปี 66)
  .

 คณะวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ : 10%

    – เกรดเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ : 10%

    – เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศ : 10%

    – TGAT : 20%

    – TPAT3 : 50%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ : ไม่ต่ำกว่า 3.00

    – เกรดเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ : ไม่ต่ำกว่า 3.00

    – เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศ : ไม่ต่ำกว่า 2.75

    – เรียนสายวิทย์ – คณิต (ไม่รับอาชีวะ)

    – ไม่มีภาวะตาบอดสี

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 74.6276 คะแนน (ปี 66)

3. คณะเทคนิคการแพทย์ / พยาบาลศาสตร์

คณะสายสุขภาพนอกเหนือจาก กสพท อย่างเทคนิคการแพทย์ และพยาบาล ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในคณะที่น้อง ๆ #Dek67 หลาย ๆ คนอยากจะเข้าเรียน พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะสายผู้ช่วยแพทย์  มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะสหเวชศาสตร์ สาขา รังสีเทคนิค มหวิทยาลัยนเรศวร

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 30%

    – A-Level ฟิสิกส์ : 25%

    – A-Level ชีววิทยา : 25%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 20%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – A-Level ทั้ง 3 วิชา : ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

    – เรียนสายวิทย์ – คณิต (ไม่รับหลักสูตรนานาชาติ)

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 41.7081 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี สาขา พยาบาลศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 25%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 20%

    – A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ : 25%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 30%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – TGAT : ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

    – A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

    – เกรดเฉลี่ย คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75

    – เรียนสายวิทย์ – คณิต (ไม่รับหลักสูตรนานาชาติ)

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 50.0068 คะแนน (ปี 66)

4. คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

อีกหนึ่งคณะที่น้อง ๆ #Dek67 ที่ชอบในการสอนอยากจะเข้าเรียนก็คือ คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะสายการสอน มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 45%

    – TPAT5 : 45%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 10%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – TGAT : ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

    – TPAT5 : ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

    – เรียนสายสามัญ หรือหลักสูตรนานาชาติ

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 70.8998 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เกณฑ์การคิดคะแนน (เลือกสอบสังคมศึกษา)

    – TGAT : 20%

    – TPAT5 : 30%

    – A-Level สังคมศึกษา : 25%

    – A-Level ภาษาไทย : 25%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 70.3888 คะแนน (ปี 66)

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มาถึงคณะที่ต้องใช้ความรู้ทั้งสายวิท์และสายศิลป์ อย่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งก็เป็นคณะที่ #Dek67 หลาย ๆ คนอยากเข้า พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – GPAX : 20%

    – TGAT : 10%

    – TPAT4 : 40%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + ภาษาอังกฤษ : 30%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – TGAT : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

    – TPAT4 : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

    – A-Level ฟิสิกส์ : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 68.5694 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • เกณฑ์การคิดคะแนน 

    – TGAT : 15%

    – TPAT4 : 40%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 15%

    – A-Level ฟิสิกส์ : 15%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 15%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

    – กำลังเรียนหรือจบ ม.6 หรือเทียบเท่า (ไม่รับ ก.ศ.น. และ GED)

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 58.9649 คะแนน (ปี 66)

6. คณะบัญชี / บริหาร

อีกหนึ่งคณะที่กำลังมาแรงสำหรับคนที่ชอบตัวเลขและการทำธุรกิจ ก็คือ คณะบัญชีและบริหาร ซึ่งน้อง ๆ #Dek67 หลาย ๆ คนยังคงให้ความสนใจ พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะบัญชีและบริหาร มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 50%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 50%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – ไม่จำกัดสายการเรียน และคะแนนขั้นต่ำ

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 60.8055 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • เกณฑ์การคิดคะแนน 

    – GPAX : 100%

 • เงื่อนไขการรับ : 

    – ไม่จำกัดสายการเรียน และคะแนนขั้นต่ำ

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 53.5000 คะแนน (ปี 66)

7. คณะนิเทศศาสตร์

เรามาดูคณะทางสายศิลป์กันบ้าง คณะแรกที่เป็นที่นิยมก็คือ คณะนิเทศศาสตร์ #Dek67 หลาย ๆ คน ก็ใฝ่ฝันอยากเข้าคณะนี้ พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 40%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 2 : 60%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – GPAX : ไม่ต่ำกว่า 2.5

    – TGAT : ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

    – A-Level คณิตศาสตร์ 2 : ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 85.2664 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เกณฑ์การคิดคะแนน 

    – TGAT : 10%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 2 : 20%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 25%

    – A-Level สังคมศึกษา : 25%

    – A-Level ภาษาไทย : 20%

 • เงื่อนไขการรับ : 

    – ไม่รับผู้ที่จบ ร.ร. หลักสูตรนานาชาติ หรือ GED

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 66.4069 คะแนน (ปี 66)

8. คณะมนุษยศาสตร์/ อักษรศาสตร์

อีกคณะทางสายศิลป์ สำหรับ #Dek67 ที่ชอบทางด้านภาษาและวัฒนธรรม พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะสายภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – A-Level คณิตศาสตร์ 2 : 25%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 25%

    – A-Level สังคมศึกษา : 25%

    – A-Level ภาษาไทย : 25%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – GPAX : ไม่ต่ำกว่า 2.75

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 76.5625 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • เกณฑ์การคิดคะแนน : 

    – GPAX : 20%

    – TGAT : 30%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 2 : 20%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 10%

    – A-Level สังคมศึกษา : 10%

    – A-Level ภาษาไทย : 10%

 • เงื่อนไขการรับ : 

    – ไม่จำกัดสายการเรียน และคะแนนขั้นต่ำ

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 62.2833 คะแนน (ปี 66)

9. คณะนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์

เอาใจสายสังคมกันบ้างกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ สำหรับ #Dek67 ที่ชอบทางสังคม พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะสายสังคม มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เกณฑ์การคิดคะแนน : 

    – TGAT1 : 35%

    – TGAT2 : 35%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 30%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – ไม่จำกัดสายการเรียน และคะแนนขั้นต่ำ

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 63.1081 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เกณฑ์การคิดคะแนน 

    – TGAT : 20%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 2 : 20%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 30%

    – A-Level สังคมศึกษา : 30%

 • เงื่อนไขการรับ : 

    – GPAX : ไม่ต่ำกว่า 2.50

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 62.8500 คะแนน (ปี 66)

10. คณะเกษตร / เทคโนโลยีอาหาร

มาดูสายเกษตรกันบ้าง อย่างคณะเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร สำหรับ #Dek67 ที่สนใจในด้านอุตสาหกรรมอาหาร พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะสายเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะเกษตร สาขาโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – GPAX : 20%

    – TGAT : 30%

    – TPAT3 : 10%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 10%

    – A-Level ฟิสิกส์ : 10%

    – A-Level เคมี : 10%

    – A-Level ชีววิทยา : 10%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – เรียนสายวิทย์ – คณิต

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 52.7131 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • เกณฑ์การคิดคะแนน : 

    – GPAX : 50%

    – TGAT : 10%

    – TPAT3 : 30%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 10%

 • เงื่อนไขการรับ : 

    – เรียนสายสามัญ

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 53.6998 คะแนน (ปี 66)

พูดคุยหลังอ่าน

เป็นยังไงกันบ้างครับ #Dek67 ทุกคน หวังว่าพี่ ๆ Panya Society จะตอบคำถามที่น้อง ๆ หลายคนสงสัยกันได้พอสมควรแล้วนะครับ แต่พี่ ๆ ต้องของบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลข้างต้นที่นำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากปีก่อนหน้า ทำให้ข้อมูลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในอนาคต โดยทางทปอ.จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ดังนั้นน้อง ๆ ควรต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด หรือจะติดตามจากทาง Panya Society ไว้ก็ได้ ถ้ามีข้อมูลอะไรอัพเดท พี่ ๆ จะรีบนำมาแจ้งให้น้อง ๆ ทุกทราบโดยเร็ว

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนได้รู้จักกับ 10 คณะยอดฮิต TCAS67 หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ ตัดสินใจเลือกเรียนได้ง่ายขึ้น และจะเห็นว่าแต่ละคณะ จะต้องใช้คะแนนสอบกลางในการคัดเลือก และต้องมีคะแนน TCAS67 ค่อนข้างสูง น้อง ๆ ทุกคนควรจะรีบเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ดังนั้น พี่ PANYA ขอแนะนำคอร์ส TCAS67 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS67 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS67 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Test Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

VDO ตัวอย่างการสอน

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

ปฏิทิน TCAS67

อาชีพมาแรงในอีก 5 ปี

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

SHARE:

TCAS67 มีข้อสอบอะไรบ้าง เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

PANYA SOCIETY

TCAS67 มีข้อสอบอะไรบ้าง เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

TCAS67 มีข้อสอบอะไรบ้าง เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

ทำความรู้จักข้อสอบ TCAS67

สวัสดีครับน้อง ๆ #Dek67 ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS67 นะครับ โดยวันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อสอบ TCAS67 มีข้อสอบอะไรบ้าง พี่ Panya Society ขอบอกเลยว่า #Dek67 ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคน จำเป็นต้องรู้ว่า TCAS67 มีข้อสอบอะไรบ้าง เพื่อให้พร้อมสอบได้ทันในอีก 1 ปี ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

ข้อสอบ TCAS67

MENU

TGAT

สำหรับข้อสอบ TCAS67 หนึ่งในข้อสอบที่น้อง ๆ จะเจอก็คือ TGAT : ความถนัดทั่วไป (Thai General Apititude Test) ซึ่งแบ่งการสอบเป็น 3 ส่วน โดยสามารถเลือกสอบเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ แต่พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ ลงสอบไว้ทั้ง 3 ส่วน เพราะส่วนมากจะใช้คะแนน TGAT รวม เป็นเกณฑ์การคิดคะแนน

รูปแบบการสอบ : เลือกแบบคอมพิวเตอร์ หรือแบบกระดาษ

สนามสอบ : เลือกได้ 5 อันดับ

ซึ่งข้อสอบ TGAT ทั้ง 3 ส่วน มีดังนี้   

TGAT1 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ

   จำนวนข้อ : 60 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 60 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยจะเน้นไปที่การสื่อสารเป็นหลัก ลักษณะโจทย์จะเป็นบทสนนา การเติมเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ และการอ่านจับใจความ แบ่งเป็น 2 ด้าน

                       1.) ทักษะการพูด (Speaking Skill)

                       2.) ทักษะการอ่าน (Reading Skill)
  

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

   จำนวนข้อ : 80 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 60 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดทักษะการคิด การจินตณาการ การหาความสัมพันธ์ และวัดตรรกะ และด้วยจำนวนข้อสอบที่เยอะแต่กลับมีเวลาทำน้อย จึงถือเป็น speed test เช่นกัน ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ด้าน

                       1.) ความสามารถทางภาษา

                       2.) ความสามารถทางตัวเลข

                       3.) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

                       4.) ความสามารถทางเหตุผล
  

TGAT3 : สมรรถนะการทำงาน

   จำนวนข้อ : 60 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 60 นาที

   รูปแบบข้อสอบ :

                        แบบที่ 1 : ข้อสอบ 1 ข้อ มี 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบได้หลายตัวเลือก ให้เลือกฝนเฉพาะตัวเลือกที่ถูก
                                 – ฝนตัวเลือกที่ถูก จะได้ 0.25 คะแนน
                                 – ไม่ฝนตัวเลือกที่ผิด จะได้ 0.25 คะแนน

                        แบบที่ 2 : เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละตัวเลือกจะมีคะแนนไม่เท่ากัน โดยคะแนนจะลดหลั่นลงตามความถูกต้องของตัวเลือก ตั้งแต่ 0 – 1 คะแนน

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความคิด ทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน การจัดการอารมณ์ และการอยู่รวมกับผู้อื่น โดยคำตอบไม่ได้มีผิดหรือถูกชัดเจน แต่จะให้คะแนนตามความเหมาะสมของตัวเลือกที่น้อง ๆ เลือก ซึ่งข้อสอบแบ่งเป็น 4 ด้าน

                       1.) การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

                       2.) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

                       3.) การบริหารจัดการอารมณ์

                       4.) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

* คะแนน TGAT รวม จะคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ TGAT ทั้ง 3 ส่วน *

TPAT

อีกหนึ่งข้อสอบที่น้องจะเจอในการสอบ TCAS67 ก็คือ TPAT : วัดความถนัดทางวิชาชีพ (Thai Professional Aptitude Test) ซึ่งแบ่งการสอบเป็น 5 ความถนัด โดยน้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ตามต้องการ พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ ลงสอบเฉพาะความถนัดที่น้อง ๆ สนใจ เพราะคะแนน TPAT จะใช้กับคณะที่ต้องการความถนัดเฉพาะสาย เป็นเกณฑ์การคิดคะแนน

รูปแบบการสอบ : เลือกแบบคอมพิวเตอร์ หรือแบบกระดาษ (ยกเว้น TPAT1 สอบแบบกระดาษเท่านั้น)

สนามสอบ : เลือกได้ 5 อันดับ

ซึ่งข้อสอบ TPAT ทั้ง 5 ส่วน มีดังนี้ 

TPAT1 : ความถนัดแพทย์ (กสพท.)

   จำนวนข้อ : 140 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง 15 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก / ฝนรหัสคำตอบ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเรียนสายแพทย์ นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ จรรยาบรรณแพทย์ การแก้ปัญหา และการคิดเชื่อมโยง (คล้าย GAT เชื่อมโยงแบบเดิม) โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน

                       1.) เชาว์ปัญญา จำนวน 45 ข้อ เวลาสอบ 75 นาที

                       2.) จริยธรรม จำนวน 75 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที

                       3.) เชื่อมโยง จำนวน 20 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที

TPAT2 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

   จำนวนข้อ : 150 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก 

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะด้านศิลปะต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน (สามารถเลือกสอบเฉพาะด้านที่สนใจได้)

                       1.) ทัศนศิลป์ จำนวน 50 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                       2.) ดนตรี จำนวน 50 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                       3.) นาฎศิลป์ จำนวน 50 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

* คะแนน TPAT2 รวม จะคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ TPAT2 ทั้ง 3 ส่วน *

TPAT3 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

   จำนวนข้อ : 70 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ความรู้เชิงกลและฟิสิกส์ ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการรู้ททันข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

                       1.) การทดสอบความถนัด (aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

                       2.) การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

TPAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

   จำนวนข้อ : 80 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ การออกแบบ สีและความงาม โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และมิติสัมพันธ์

TPAT5 : ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

   จำนวนข้อ : 100 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเป็นครู นอกเหนือจากความรู้วิชาการ ได้แก่ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การอยู่รวมกับผู้อื่น และทัศนคติที่เหมาะสมกับอาชีพครู โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

                       1.) ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู

                       2.) คุณลักษณะความเป็นครู

A-Level

อีกหนึ่งข้อสอบสำคัญที่น้องจะเจอในการสอบ TCAS67 ก็คือ A-Level : ข้อสอบวัดความรู้ประยุกต์ (Applied Knowledge Level) ซึ่งแบ่งการสอบเป็น 9 วิชา โดยน้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ตามต้องการ พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ ลงสอบเฉพาะวิชาในสายที่น้อง ๆ สนใจ เพราะแต่ละคณะ จะใช้คะแนน A-Level เพียงไม่กี่วิชา (ยกเว้นสายแพทย์ ที่ใช้เกือบทุกวิชา) เป็นเกณฑ์การคิดคะแนน

รูปแบบการสอบ : แบบกระดาษ

สนามสอบ : เลือกได้ 5 อันดับ

ซึ่งข้อสอบ A-Level มีดังนี้ 

A-Level Math1 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐาน และเพิ่มเติม โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Math2 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Sci : วิทยาศาสตร์ประยุกต์

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

  รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 26 ข้อ / ข้อสอบ 1 ข้อ มี 3 ข้อย่อย จำนวน 4 ข้อ (ตอบถูกทั้ง 3 ข้อ ได้คะแนนเต็ม ตอบถูก 2 ข้อ ได้คะแนนครึ่งเดียว ตอบถูก 0 – 1 ข้อ ไม่ได้คะแนน)

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน และตีความโจทย์

A-Level Phy : ฟิสิกส์

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านฟิสิกส์ โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Chem : เคมี

   จำนวนข้อ : 35 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านเคมี โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Bio : ชีววิทยา

   จำนวนข้อ : 40 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 35 ข้อ / ข้อสอบ 1 ข้อ มี 3 ข้อย่อย จำนวน 5 ข้อ (ตอบถูกทั้ง 3 ข้อ ได้คะแนนเต็ม ตอบถูก 2 ข้อ ได้คะแนนครึ่งเดียว ตอบถูก 0 – 1 ข้อ ไม่ได้คะแนน)

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านชีววิทยา โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน และตีความโจทย์

A-Level Soc : สังคมศึกษา

   จำนวนข้อ : 50 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเน้นการตีความโจทย์

A-Level Thai : ภาษาไทย

   จำนวนข้อ : 50 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาไทย โดยเน้นการตีความโจทย์ สรุปใจความสำคัญ

A-Level Eng : ภาษาอังกฤษ

   จำนวนข้อ : 80 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

A-Level ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

   จำนวนข้อ : 50 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ มีให้เลือก 7 ภาษา (เลือกสอบได้เพียง 1 ภาษา) ได้แก่

                       – A-Level Fre : ภาษาฝรั่งเศส
                       – A-Level Ger : ภาษาเยอรมัน
                       – A-Level Jap : ภาษาญี่ปุ่น
                       – A-Level Kor : ภาษาเกาหลี
                       – A-Level Chi : ภาษาจีน 
                       – A-Level Bal : ภาษาบาลี
                       – A-Level Spn : ภาษาสเปน

พูดคุยหลังอ่าน

เป็นยังไงกันบ้างครับ #Dek67 ทุกคน หวังว่าพี่ ๆ Panya Society จะตอบคำถามที่น้อง ๆ หลายคนสงสัยกันได้พอสมควรแล้วนะครับ แต่พี่ ๆ ต้องของบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลข้างต้นที่นำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากปีก่อนหน้า ทำให้ข้อมูลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในอนาคต โดยทางทปอ.จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ดังนั้นน้อง ๆ ควรต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด หรือจะติดตามจากทาง Panya Society ไว้ก็ได้ ถ้ามีข้อมูลอะไรอัพเดท พี่ ๆ จะรีบนำมาแจ้งให้น้อง ๆ ทุกทราบโดยเร็ว

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนได้รู้จักกับข้อสอบ TCAS67 จะเห็นว่ามีข้อสอบเยอะมาก น้อง ๆ ทุกคนควรจะรีบเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ดังนั้น พี่ PANYA ขอแนะนำคอร์ส “TCAS67 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS67 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS67 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Test Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

VDO ตัวอย่างการสอน

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

ทำความรู้จักระบบ TCAS

TCAS67 มีกี่รอบอะไรบ้าง

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

TAG :

SHARE:

ปฏิทิน TCAS67 ตารางสอบ TGAT/TPAT และ A-Level สอบวันไหน เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

PANYA SOCIETY

ปฏิทิน TCAS67 ตารางสอบ TGAT/TPAT และ A-Level สอบวันไหน เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

ปฏิทิน TCAS67 ตารางสอบ TGAT/TPAT และ A-Level สอบวันไหน เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

ปฏิทิน TCAS67

สวัสดีครับน้อง ๆ #Dek67 ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS67 นะครับ โดยวันนี้เราจะมาดูกันว่า ปฏิทิน TCAS67 ว่ามีกำหนดการอะไรที่น้อง ๆ จะต้องทำในปีนี้กันบ้าง พี่ Panya Society ขอบอกเลยว่า #Dek67 ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคน จำเป็นต้องรู้ว่าปฏิทิน TCAS67 กำหนดการอะไรบ้าง พี่ Panya Society จะไล่เรียงตาม timeline เลย เพื่อให้น้อง ๆ ไม่พลาดโอกาส และพร้อมสอบได้ทันในอีก 1 ปี ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

ปฏิทิน TCAS67

ปฎิทิน TCAS 67
ปฏิทิน TCAS67

Timeline

ติดตามการรับสมัครรอบ Portfolio : ก.ย. 66 – ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 67

สมัครสอบ TPAT1 : 1 – 20 กันยายน 66

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ TCAS67 : ตั้งแต่ 28 ตุลาคม 66

สมัครสอบ TGAT/TPAT2 – 5 : 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 66

พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TGAT/TPAT2 – 5 : 24 พฤศจิกายน4 ธันวาคม 66

สอบ TGAT/TPAT2 – 5 : 9 – 11 ธันวาคม 66

สอบ TPAT1 : 16 ธันวาคม 66

ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2 – 5 : 18 ธันวาคม 66 (แบบคอมพิวเตอร์)

ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2 – 5 : 7 มกราคม 67 (แบบกระดาษ)

ติดตามการรับสมัครรอบ Quota : กุมภาพันธ์ 67 – เมษายน 67

สมัครสอบ A-Level : 1 – 10 กุมภาพันธ์ 67

ประกาศผลสอบ TPAT1 : 5 กุมภาพันธ์ 67

ประกาศผล รอบ Portfolio : 6 กุมภาพันธ์ 67

พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ A-Level : 24 กุมภาพันธ์ 67 – วันสอบ

สอบ A-Level : 16 – 18 มีนาคม 67

ประกาศผลสอบ A-Level : 23 มีนาคม 67 (แบบคอมพิวเตอร์)

ประกาศผลสอบ A-Level : 17 เมษายน 67 (แบบกระดาษ)

ประกาศผล รอบ Quota : 2 พฤษภาคม 67

สมัคร TCAS67 รอบ Admission : 6 – 12 พฤษภาคม 67

ประกาศผล รอบ Admission : 20 พฤษภาคม 67

ติดตามการรับสมัครรอบ Direct Admission : 27 พฤษภาคม 67 – 5 มิถุนายน 67

ประกาศผล รอบ Direct Admission : 6 มิถุนายน 67

พูดคุยหลังอ่าน

เป็นยังไงกันบ้างครับ #Dek67 ทุกคน หวังว่าพี่ ๆ Panya Society จะตอบคำถามที่น้อง ๆ หลายคนสงสัยกันได้พอสมควรแล้วนะครับ โดยข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากประกาศของ ทปอ. ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในอนาคต โดยทาง ทปอ.จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ดังนั้นน้อง ๆ ควรต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด หรือจะติดตามจากทาง Panya Society ไว้ก็ได้ ถ้ามีข้อมูลอะไรอัพเดท พี่ ๆ จะรีบนำมาแจ้งให้น้อง ๆ ทุกทราบโดยเร็ว

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนได้รู้ปฏิทิน TCAS67 จะเห็นว่ามีการสอบเยอะมาก น้อง ๆ ทุกคนควรจะรีบเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ดังนั้น พี่ PANYA ขอแนะนำคอร์ส “TCAS67 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS67 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS67 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Test Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

VDO ตัวอย่างการสอน

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

TCAS67 มีกี่รอบอะไรบ้าง

เกณฑ์การคิดคะแนน TCAS67

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

SHARE:

TCAS67 มีกี่รอบอะไรบ้าง เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

PANYA SOCIETY

TCAS67 มีกี่รอบอะไรบ้าง เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

TCAS67 มีกี่รอบอะไรบ้าง เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

ทำความรู้จักรอบการคัดเลือก TCAS67

สวัสดีครับน้อง ๆ #Dek67 ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS67 นะครับ โดยวันนี้เราจะมาดูกันว่าระบบ TCAS67 มีการคัดเลือกกี่รอบอะไรบ้าง พี่ Panya Society ขอบอกเลยว่า #Dek67 ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคน จำเป็นต้องรู้ว่า TCAS67 มีการคัดเลือกกี่รอบอะไรบ้าง เพื่อให้พร้อมสอบได้ทันในอีก 1 ปี ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

สิทธิ์การคัดเลือก TCAS67

ก่อนที่จะไปดูว่า TCAS67 มีกี่รอบอะไรบ้าง น้อง ๆ #Dek67 จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสิทธิ์การคัดเลือก TCAS67 กันก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การยืนยันสิทธิ์

     – เมื่อน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ แลต้องการเลือกเรียนในคณะที่สอบติด จะต้องทำการกด ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS67 ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

     – หากกดยืนยันสิทธิ์ และไม่กดสละสิทธิ์ในเวลาที่กำหนด จะถือว่าน้อง ๆ ยืนยันที่จะเข้าเรียนในคณะที่สอบติด และจะไม่สามารถสมัครสอบ TCAS67 ในรอบต่อ ๆ ไปได้อีก

     – หากไม่กดยืนยันสิทธิ์ในเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าน้อง ๆ ไม่ใช้สิทธิ์ในการการเข้าเรียนในคณะที่น้องสอบติด และน้อง ๆ จะยังอยู่ในระบบคัดเลือก TCAS67 และสามารถสมัคร TCAS67 ในรอบต่อ ๆ ไปได้

การไม่ใช้สิทธิ์

     – เมื่อน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ แต่ไม่ต้องการเลือกเรียนในคณะที่สอบติด ให้น้อง ๆ ไปกด “ไม่ใช้สิทธิ์” ในระบบ TCAS67 หรือ ไม่ต้องกดอะไรเลย จนหมดเวลายืนยันสิทธิ์

     – หาก ไม่ใช้สิทธิ์ น้อง ๆ จะยังอยู่ในระบบคัดเลือก TCAS67 และสามารถสมัคร TCAS67 ในรอบต่อ ๆ ไปได้

การสละสิทธิ์

     – เมื่อน้อง ๆ กด “ยืนยันสิทธิ์” ไปแล้ว แต่เกิดเปลี่ยนใจจะไม่เข้าเรียนในคณะที่สอบติด ให้น้อง ๆ ไปกด สละสิทธิ์ ในระบบ TCAS67 ภายในช่วงเวลาที่กำหนด  

     – หากกด สละสิทธิ์ จะถือว่าน้อง ๆ ไม่เลือกเรียนในคณะที่สอบติด และน้อง ๆ จะยังอยู่ในระบบคัดเลือก TCAS67 และสามารถสมัคร TCAS67 ในรอบต่อ ๆ ไปได้

     * การกด สละสิทธิ์ สามารถกดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในระบบคัดเลือก TCAS67 *

รอบที่ 1 : Portfolio

การคัดเลือกรอบแรกของระบบ TCAS67 ก็คือรอบ Portfolio ใครที่มีความสามารถพิเศษ พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ เตรียมสมัครรอบนี้ไว้ได้เลย ไม่ต้องสอบเยอะ แถมได้ที่เรียนก่อนใครอีกด้วย

รายละเอียดการคัดเลือก : รอบแฟ้มสะสมผลงาน เหมาะสำหรับ #DEK67 ที่มีความสามารถพิเศษตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และมีผลการเรียนที่ดี

การสมัคร : ติดตามการรับสมัครได้ตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลารับสมัคร : มีได้ตั้งแต่เดือน กันยายน 66 ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 67 ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด 

ค่าสมัครสมัคร : 200 – 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด

คะแนนที่ใช้ยื่น : ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ ซึ่งอาจใช้คะแนนดังนี้

                  – แฟ้มสะสมผลงาน 

                  – GPAX (เกรดเฉลี่ยขณะสมัคร)

                  – คะแนน TGAT

                  – คะแนน TPAT

ประกาศผล : 6 กุมภาพันธ์ 67 โดยประกาศในระบบ TCAS67

ยืนยันสิทธิ์ : 6 – 7 กุมภาพันธ์ 67

สละสิทธิ์ : สละสิทธิ์ได้ 2 วัน คือ

                 1.) 8 กุมภาพันธ์ 67

                2.) 4 พฤษภาคม 67 

รอบที่ 2 : Quota

การคัดเลือกรอบที่ 2 ของระบบ TCAS67 ก็คือรอบ Quota เป็นรอบที่ให้สิทธิ์นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยได้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ ก่อน พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ ทุกคน ที่มีสิทธิ์ในรอบ Quota ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ เพื่อเพิ่มโอกาสสอบติดในคณะที่ต้องการ แถมได้ที่เรียนก่อนใครอีกด้วย

รายละเอียดการคัดเลือก : สำหรับน้อง ๆ #DEK67 คนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์ หรืออยู่ในโครงการพิเศษที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะด้านการเรียน หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ สามารถใช้สิทธิ์สมัครรอบนี้ได้

การสมัคร : ติดตามการรับสมัครได้ตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลารับสมัคร : มีตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 67 ถึง เมษายน 67 ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด  

ค่าสมัครสมัคร : ประมาณ 200 – 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด

คะแนนที่ใช้ยื่น : ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ ซึ่งอาจใช้คะแนนดังนี้

                  – GPAX

                  – คะแนน TGAT

                  – คะแนน TPAT

                  – A-Level

ประกาศผล : 2 พฤษภาคม 67 โดยประกาศในระบบ TCAS67

ยืนยันสิทธิ์ : 2 – 3 พฤษภาคม 67

สละสิทธิ์ : 4 พฤษภาคม 67 

รอบที่ 3 : Admission

การคัดเลือกรอบที่ 3 ของระบบ TCAS67 ก็คือรอบ Admission เป็นรอบที่มีคนสมัครมากที่สุด เนื่องจากสามารถสมัครได้ทุกคน และใช้คะแนนสอบกลาง เป็นเกณฑ์ในการคิดคะแนน พี่ Panya Society เชื่อว่าน้อง ๆ ส่วนมาก ก็หวังที่จะสอบติดในรอบนี้

รายละเอียดการคัดเลือก : สำหรับน้อง ๆ #DEK67 ทุกคนที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในสองรอบก่อนหน้า สามารถสมัครคัดเลือกในรอบนี้ได้ โดยสามารถเลือกคณะที่อยากจะคัดเลือกได้มากสุดถึง 10 อันดับ และการประมวลผล Admission มี 2 รอบ เพื่อให้น้อง ๆ มีโอกาสติดคณะในอันดับที่สูงขึ้นได้ ถ้ามีคนไม่ยืนยันสิทธิ์ในการประมวลผลรอบแรก

การสมัคร : สมัครผ่านระบบ  TCAS67

ช่วงเวลารับสมัคร : 6 – 12 พฤษภาคม 67

ค่าสมัครสมัคร : ขึ้นอยู่กับจำนวนอันดับที่เลือก ดังนี้

                   – เลือก 1 อันดับ : 150 บาท

                   – เลือก 2 อันดับ : 200 บาท

                   – เลือก 3 อันดับ : 250 บาท

                   – เลือก 4 อันดับ : 300 บาท

                   – เลือก 5 อันดับ : 400 บาท

                   – เลือก 6 อันดับ : 500 บาท

                   – เลือก 7 อันดับ : 600 บาท

                   – เลือก 8 อันดับ : 700 บาท

                   – เลือก 9 อันดับ : 800 บาท

                   – เลือก 10 อันดับ : 900 บาท

คะแนนที่ใช้ยื่น : ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ ซึ่งอาจใช้คะแนนดังนี้

                  – GPAX

                  – คะแนน TGAT

                  – คะแนน TPAT

                  – A-Level

ประกาศผลครั้งที่ 1 : 20 พฤษภาคม 67

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 : 20 – 21 พฤษภาคม 67

ประกาศผลครั้งที่ 2 : 25 พฤษภาคม 67

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ

สละสิทธิ์ : 26 พฤษภาคม 67

รอบที่ 4 : Direct Admission

การคัดเลือกรอบสุดท้ายของระบบ TCAS67 ก็คือรอบ Direct Admission ถือเป็นรอบเก็บตกสำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้ที่เรียนที่ถูกใจ ถึงแม้จะเปิดรับน้อย แต่พี่ Panya Society เชื่อว่าน้อง ๆ ยังมีโอกาสที่จะได้ที่เรียนที่ต้องการในรอบนี้

รายละเอียดการคัดเลือก : รอบรับตรงอิสระ เป็นรอบที่เปิดให้มหาวิทลัยแต่ละคณะที่ยังต้องการรับนักศึกษาเพิ่ม ได้เปิดให้น้อง ๆ #DEK67 ที่ยังตามหาที่เรียนที่ถูกใจได้มาสมัครกัน แต่จะไม่ได้เปิดรับสมัครทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ

การสมัคร : ติดตามการรับสมัครได้ตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลารับสมัคร : 27 พฤษภาคม 67 ถึง 5 มิถุนายน 67 ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าสมัครสมัคร : 300 – 800 บาท ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด

คะแนนที่ใช้ยื่น : ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ ซึ่งอาจใช้คะแนนดังนี้

                  – GPAX

                  – คะแนน TGAT

                  – คะแนน TPAT

                  – A-Level

ประกาศผลครั้งที่ 1 : 6 มิถุนายน 67

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 : 6 – 7 มิถุนายน 67

ประกาศผลครั้งที่ 2 : 17 มิถุนายน 67

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2 : 17 – 18 มิถุนายน 67

สละสิทธิ์ : ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ (ถ้าไม่ต้องการเรียน น้อง ๆ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์)

พูดคุยหลังอ่าน

เป็นยังไงกันบ้างครับ #Dek67 ทุกคน หวังว่าพี่ ๆ Panya Society จะตอบคำถามที่น้อง ๆ หลายคนสงสัยกันได้พอสมควรแล้วนะครับ โดยข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากประกาศของ ทปอ. ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในอนาคต โดยทาง ทปอ.จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ดังนั้นน้อง ๆ ควรต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด หรือจะติดตามจากทาง Panya Society ไว้ก็ได้ ถ้ามีข้อมูลอะไรอัพเดท พี่ ๆ จะรีบนำมาแจ้งให้น้อง ๆ ทุกทราบโดยเร็ว

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนได้รู้จักกับระบบการคัดเลือก TCAS67 จะเห็นว่าหลาย ๆ รอบ จะต้องใช้คะแนนสอบกลางในการคัดเลือก น้อง ๆ ทุกคนควรจะรีบเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ดังนั้น พี่ PANYA ขอแนะนำคอร์ส “TCAS67 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS67 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS67 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Test Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

VDO ตัวอย่างการสอน

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

TCAS67 มีข้อสอบอะไรบ้าง

ปฏิทิน TCAS67

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :