ติวตรงจุด สายศิลป์

○○○ CONGRATULATIONS ○○○

คอร์สติวสอบ A-Level

ภาษาไทย - สังคม - ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

สังคมศึกษา

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

ภาษาอังกฤษ

TCAS

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ภาษาไทย + สังคม

Pack ติวสอบ TCAS

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ

Pack ติวสอบ TCAS

ติวครบ 3 วิชาสุดคุ้ม

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์

● นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
● ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ.2560
● ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
● วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

วิษณุ ลือพงศ์พาณิชย์

● ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ที่ 2 สอบครูผู้ช่วย สนามสอบกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
● วิทยากรติว O-NET และ 9 วิชาสามัญ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
● ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันความรู้ทางวิชาการ และความเป็นเลิศในรายวิชาสังคมศึกษา ทั้งกฎหมาย รัฐศาสตร์ พุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา

ตวงรัตน์ แสงโชติ

● กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
● พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
● ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

ภาษาไทย A-Level

ภาษาไทย A-Level

24 Videos

สังคมศึกษา A-Level

ภาษาอังกฤษ TCAS

ติวตรงจุด สายศิลป์

คอร์สติวสอบ A-Level

ภาษาไทย - สังคม - ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

สังคมศึกษา

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

ภาษาอังกฤษ

TCAS

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ภาษาไทย + สังคม

Pack ติวสอบ TCAS

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ

Pack ติวสอบ TCAS

ติวครบ 3 วิชาสุดคุ้ม

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์

● นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
● ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ.2560
● ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
● วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

วิษณุ ลือพงศ์พาณิชย์

● ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ที่ 2 สอบครูผู้ช่วย สนามสอบกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
● วิทยากรติว O-NET และ 9 วิชาสามัญ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
● ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันความรู้ทางวิชาการ และความเป็นเลิศในรายวิชาสังคมศึกษา ทั้งกฎหมาย รัฐศาสตร์ พุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา

ตวงรัตน์ แสงโชติ

● กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
● พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
● ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

ภาษาไทย A-Level

ภาษาไทย A-Level

24 Videos

สังคมศึกษา A-Level

ภาษาอังกฤษ TCAS

ติดอาวุธลับ UPSCORE

⚔️ คอร์ส ติดอาวุธลับ UpScore 🛡

คอร์สตะลุยโจทย์ แนะเทคนิคพร้อมเก็งแนวข้อสอบ

ติวเพิ่มคะแนน A-Level ให้ตรงจุด กับคอร์ส UpScore ฝึกตะลุยโจทย์จากแนวข้อสอบจริง เน้นย้ำจุดสำคัญออกสอบ แนะนำจุดที่มักผิดบ่อย พร้อมเทคนิคเพิ่มคะแนนในห้องสอบให้ได้มากที่สุด

ฟิสิกส์ TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level ฟิสิกส์

2,490 บาท

เคมี TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level เคมี

2,490 บาท

คณิตศาสตร์ TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level คณิต

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ฟิสิกส์ + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ฟิสิกส์ + เคมี

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

เคมี + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ฟิสิกส์ + เคมี + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack ติวครบ 3 วิชา

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

● ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
● อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
● ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
● เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
● ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์

● ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
● อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
● วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
● วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

● ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
● ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
● จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
● ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

VDO ตัวอย่างการสอน

ฟิสิกส์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

คณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

อ่านหนังสือไม่เข้าหัว หาผู้ช่วยเตรียมสอบ TCAS67 #DEK67

PANYA SOCIETY

อ่านหนังสือไม่เข้าหัว หาผู้ช่วยเตรียมสอบ TCAS67 #DEK67

ผู้ช่วยเตรียมสอบ TCAS67

สวัสดีครับน้อง ๆ #Dek67 ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS67 นะครับ โดยวันนี้จะมาแนะนำผู้ช่วยเตรียมสอบ TCAS67 กันนะครับ พี่ Panya Society ขอบอกเลยว่า #Dek67 ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ใครที่อ่านหนังสือเองไม่เข้าใจ ควรจะหาผู้ช่วยให้เราอ่านหนังสือได้เข้าใจมากขึ้น เพื่อให้พร้อมสอบได้ทัน ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

1. เพื่อนที่เรียนเก่ง

น้อง ๆ คนไหนที่ยังอ่านหนังสือเองไม่ค่อยเข้าใจ ถ้าน้อง ๆ มีเพื่อนที่เรียนเก่งมาก ๆ และเพื่อนคนนั้นพร้อมที่จะสอนเรา ลองไปขออ่านหนังสือพร้อมกับเพื่อนคนนั้นดู ถ้าเรามีข้อสงสัยจะได้ถามเพื่อนได้ตลอดเวลา การติวหนังสือกับเพื่อนมีข้อดีดังนี้

 • ได้เห็นวิธีการอ่านหนังสือของเพื่อนที่เรียนเก่ง ๆ
 • เพื่อนก็กำลังเตรียมสอบเหมือนกัน จึงมักจะมีคำแนะนำหรือเทคนิคที่ดีในการเตรียมสอบ
 • เพื่อนมักจะมีเวลาว่างเท่า ๆ กับเรา และมีโอกาสที่จะว่างตรงกันกับเรามาก
 • การอ่านหนังสือกับเพื่อน จะมีความเป็นกันเอง ไม่กดดัน


2. รุ่นพี่ที่รู้จัก

ถ้าน้อง ๆ มีเป้าหมายแล้วว่าอยากจะเข้าคณะอะไร และมีรุ่นพี่ที่รู้จักกำลังเรียนอยู่ในคณะที่น้องอยากเข้า ลองขอให้รุ่นพี่คนนั้นมาช่วยติว เพื่อที่จะเตรียมสอบเข้าคณะนั้นตามกันไป ข้อดีของการติวหนังสือกับรุ่นพี่มีดังนี้

 • มั่นใจได้ว่ารุ่นพี่ จะมีเทคนิคเตรียมสอบที่ดี เพราะเขาสอบติดในคณะที่เราอยากเข้าแล้ว
 • รุ่นพี่จะมีประสบการณ์ ทั้งในการเตรียมสอบและการทำข้อสอบจริง ซึ่งเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ได้
 • รุ่นพี่จะรู้แนวข้อสอบ และสามารถสอนโดยเน้นจุดที่สำคัญได้ค่อนข้างแม่นยำ 


3. ครูที่โรงเรียน

เมื่อน้อง ๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาหรือโจทย์ต่าง ๆ สามารถเดินเข้าไปถามคุณครูของวิชานั้น ๆ ได้เลย ถึงแม้น้อง ๆ หลายคนอาจจะมองข้ามคุณครูไป แต่พี่ Panya Society เชื่อว่ายังมีครูอีกหลายคนที่พร้อมจะตอบคำถามของนักเรียนที่เขามาหาเสมอ ข้อดีของการให้ครูช่วยติวมีดังนี้

 • คุณครูมีเทคนิคการสอนที่ดี และอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่าย
 • เนื่องจากครูอาจไม่ได้มีเวลามาก เราจะต้องรวบรวมคำถาม ไปถามในครั้งเดียว ทำให้เราได้สรุปความไม่เข้าใจของตัวเอง
 • ครูมีประสบการณ์ในการออกข้อสอบ จึงรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดสำคัญที่นักเรียนควรรู้

4. หาที่เรียนพิเศษที่ดี

ในบางครั้งหากเพื่อนที่เรียนเก่ง ๆ อาจไม่สะดวกที่จะติวพร้อมกับเรา หรือน้อง ๆ ไม่ได้สนิทกับเพื่อนที่เรียนเก่ง และไม่มีรุ่นพี่ที่รู้จักอยู่คณะที่อยากเข้า และไม่สะดวกที่จะไปถามคุณครูที่โรงเรียนบ่อย ๆ ก็ยังมีผู้ช่วยอยู่อีกที่หนึ่ง ที่พร้อมจะติวให้เราตลอดเวลา นั่นก็คือ การเรียนพิเศษออนไลน์ ในสถาบันที่ดี พี่ Panya Society พร้อมติวให้น้อง ๆ ได้ทันทีเลย ข้อดีของการเรียนพิเศษออนไลน์มีดังนี้

 • เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามเวลาที่น้อง ๆ สะดวก
 • เรียนได้ทุกที่ ไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่สถาบัน หรือจะดูบนรถระหว่างกำลังเดินทางไปทำธุระอื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน
 • ถ้ายังไม่เข้าใจ สามารถทบทวนบทเรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สามารถถามคำถามได้ตลอดเวลา ผ่านทางแชท พี่ ๆ พร้อมตอบคำถามตลอดเวลา
 • คอร์สมีการอัพเดทให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา สามารถเรียนเนื้อหาที่อัพเดทได้ทันที ไม่ต้องสมัครซ้ำ
 • ประหยัดทั้ง เวลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น เพราะอยู่บ้านเราไม่เสียตัง

พูดคุยหลังอ่าน

เป็นยังไงกันบ้างครับ #Dek67 ทุกคน หวังว่าพี่ ๆ Panya Society จะช่วยให้น้อง ๆ เตรียมสอบกันได้ดียิ่งขึ้น แต่พี่ ๆ ต้องของบอกไว้ก่อนว่า ผู้ช่วยที่นำมาแนะนำนี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีผู้ช่วยอื่น ๆ อีกมากมายที่จะช่วยน้อง ๆ ที่ยังอ่านหนังสือเองไม่เข้าใจ น้อง ๆ สามารถหาผู้ช่วยอื่นได้ตามความถนัดของน้อง ๆ แต่ละคนครับ

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนได้รู้จักผู้ช่วยเตรียมสอบ TCAS67 แล้ว พี่ PANYA ขอแนะนำคอร์ส “TCAS67 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS67 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS67 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Test Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

VDO ตัวอย่างการสอน

TCAS

21 Videos

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

กลับหน้าบทความหลัก

comming soon

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

TAG :

SHARE:

7 เทคนิคตะลุยโจทย์ เตรียมสอบ TCAS67 #DEK67

PANYA SOCIETY

7 เทคนิคตะลุยโจทย์ เตรียมสอบ TCAS67 #DEK67

7 เทคนิคตะลุยฝึกเทคนิคทำข้อสอบ TCAS67

สวัสดีครับน้อง ๆ #Dek67 ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS67 นะครับ หลังจากที่น้อง ๆ เก็บเนื้อหาครบแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตะลุยโจทย์ เพื่อทดสอบความรู้และการทำโจทย์ และยังได้เทคนิคทำข้อสอบด้วย โดยวันนี้จะมาแนะนำ 7 เทคนิคตะลุยโจทย์เตรียมสอบ TCAS67 กันนะครับ พี่ Panya Society ขอบอกเลยว่า #Dek67 ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคน ควรต้องฝึกเทคนิคทำข้อสอบ TCAS67 เพื่อให้พร้อมสอบได้ทัน ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

1. ทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง

ในการฝึกตะลุยโจทย์ฝึกเทคนิคทำข้อสอบมากที่สุด โจทย์ที่เหมาะแก่การนำมาตะลุยโจทย์มากที่สุดก็คือ ข้อสอบเก่าย้อนหลังของแต่ละวิชานั่นเอง ดังนั้นในช่วง 3 – 4 เดือนก่อนสอบ น้อง ๆ  จึงควรหาข้อสอบเก่าย้อนหลังประมาณ 3 – 5 พ.ศ. มาฝึกทำ ซึ่งการตะลุยโจทย์ฝึกเทคนิคทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง มีข้อดีดังนี้

 • ได้รู้ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ
 • ได้รู้ว่าข้อสอบเน้นออกหัวข้อไหน
 • ทำให้เริ่มจับแนวข้อสอบได้
 • ได้เห็นโจทย์ที่พลิกแพลงหลากหลาย
 • ถ้าเจอโจทย์แนวเดียวกันในข้อสอบจริง จะทำได้แน่นอน


2. ทำบรรยากาศให้เหมือนห้องสอบจริง และจับเวลาตามจริง

ในห้องสอบจริง มีการจำกัดเวลาในการทำข้อสอบไว้ชัดเจน ดังนั้นในการตะลุยโจทย์ฝึกเทคนิคทำข้อสอบ TCAS67 น้อง ๆ ควรจะต้องทำให้เหมือนกับกำลังนั่งสอบจริงให้ได้มากที่สุด โดยอาจจำลองสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มเข้าห้องสอบ ดังนี้

 • ดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเริ่มตะลุยโจทย์
 • นั่งตะลุยโจทย์บนโต๊ะและเก้าอี้ขนาดใกล้เคียงกับโต๊ะนักเรียน ไม่นอนทำ
 • พกอุปกรณ์ทำข้อสอบเหมือนเข้าห้องสอบจริง พกบัตรประชาชน ไม่พกกระเป๋าดินสอ ไม่ใส่นาฬิกา ไม่พกโทรศัพท์
 • จับเวลาทำข้อสอบตามเวลาจริงของการทำข้อสอบ TCAS67 และไม่หยุดจับเวลาแม้ว่าจะลุกไปเข้าห้องน้ำ หรือมีสิ่งรบกวน
 • ไม่ควรให้มีใครรบกวนระหว่างที่กำลังตะลุยโจทย์ฝึกเทคนิคทำข้อสอบ ควรแจ้งผู้ปกครองให้เข้าใจ
 • ในระหว่างการสอบจริง น้อง ๆ จะถูกผู้คุมสอบรบกวนให้เซ็นชื่อเข้าสอบหลังจากทำข้อสอบไปแล้วประมาณ 15 นาที ในการตะลุยโจทย์ฝึกเทคนิคทำข้อสอบ ก็ควรเผื่อเวลาสำหรับการถูกรบกวนให้เซ็นชื่อไว้ด้วย 


3. เลือกทำข้อง่ายก่อน

ในการทำข้อสอบจริงที่มีเวลาจำกัด จะต้องวางแผนการทำข้อสอบให้ดี เพื่อให้ทำข่้อสอบทันเวลาให้ได้มากที่สุด โดยส่วนมากวิชาที่จะทำไม่ทัน จะเป็นวิชาคำนวณ ซึ่งมีหลักการคร่าว ๆ ทริคทำข้อสอบเลือกข้อง่ายก่อนมีดังนี้

 • ไล่อ่านโจทย์ข้อที่โจทย์สั้น ๆ ก่อน หากอ่านจบข้อนั้นแล้ว คิดว่าทำได้ก็เริ่มทำทันที ข้อที่ไม่ได้ให้ข้ามไปก่อน แล้วจึงไปไล่อ่านและทำข้อที่โจทย์ยาว ๆ
 • ถ้าเป็นวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและคำนวณ (ฟิสิกส์ เคมี) ให้เลือกทำข้อทฤษฎีก่อน
 • ถ้าเป็นวิชาที่ต้องคำนวณทั้งหมด (คณิตศาสตร์) ให้เริ่มจากข้อที่ถามตรง ๆ ไม่ต้องวิเคราะห์โจทย์มาก

4. ซ้อม การฝน ข้อสอบจริง

การฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบจริง จะต้องใช้เวลามากกว่าการกาตัวเลือกลงไปในกระดาษคำถาม ดังนั้น นอกจากการทำบรรยายกาศให้เหมือนห้องสอบจริงแล้ว ในการตะลุยโจทย์ฝึกเทคนิคทำข้อสอบ น้อง ๆ จึงควรจะต้องฝึกการฝนให้คล่อง และรวดเร็วที่สุด เพื่อจะได้มีเวลาในการทำข้อสอบมากขึ้น และสิ่งที่ควรต้องระวังมากที่สุดก็คือการฝนผิดข้อ และฝนผิดต่อ ๆ กันไปเรื่อย ๆ ซึ่งหากรู้ตัวภายหลัง ต้องเสียเวลาลบและฝนใหม่นานมาก แต่หากไม่รู้ตัวเลยก็จะทำคะแนนที่ควรจะได้หายไปทั้งหมด โดยสามารถฝึกการฝนข้อสอบได้ดังนี้

 • ใช้กระดาษคำตอบ ให้เหมือนจริงมากที่สุด ซึ่งสามารถโหลดกระดาษคำตอบได้จาก
  กระดาษคำตอบ TGAT / TPAT 2 – 5
  กระดาษคำตอบ A – Level 
 • ฝนจากขอบวงกลมด้านนอกเข้ามาข้างใน โดยฝึกให้คล่องและเร็วที่สุด
 • ก่อนฝนทุกครั้งให้ดูเลขข้อที่จะฝน ให้ตรงกับเลขข้อของโจทย์ที่เราหาคำตอบมาได้
 • อย่าลืมฝนชุดข้อสอบ

5. ทำด้วยตัวเอง ไม่ดูเฉลย

ในการสอบจริงน้อง ๆ ไม่สามารถเปิดดูเนื้อหา ดูเฉลย หรือถามคนอื่นได้ ดังนั้น ในการตะลุยโจทย์ฝึกเทคนิคทำข้อสอบ จะต้องไม่โกงตัวเอง การทำด้วยตัวเองโดยไม่ดูเฉลยมีข้อดีดังนี้

 • ได้ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์โจทย์ ทำให้กระบวนการคิดของน้อง ๆ พัฒนาได้ดีขึ้น และอาจได้ทริคทำข้อสอบเพิ่มจากการทำโจทย์เยอะ ๆ อีกด้วย
 • ได้ฝึการคำนวณ ทำให้คิดเลขได้ไวขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดเวลาทำข้อสอบได้มาก 
 • ได้รู้จุดที่ผิดพลาดของตัวเอง ที่อาจโดนโจทย์หลอกทำให้ไม่ได้คะแนน ในการตะลุยฝึกเทคนิคทำข้อสอชุดต่อไปจะได้ไม่พลาดอีก
 • ได้รู้ว่าจุดไหนที่น้อง ๆ ยังทำไม่ได้ จะได้นำไปพัฒนาขึ้น ในการตะลุยโจทย์ฝึกเทคนิคทำข้อสอบชุดต่อไป
 • ได้รู้คะแนนสอบคร่าว ๆ ว่าตอนนี้ ทำได้ประมาณกี่คะแนน เผื่อใช้ประเมิณตัวเอง

6. อ่านทวนจุดที่ยังทำไม่ได้

หลังจากได้ลองทำข้อสอบด้วยตัวเองดูแล้ว ให้ทำการดูเฉลยแบบละเอียดในข้อที่ทำไม่ได้ และหากยังดูเฉลยไม่เข้าใจ แสดงว่า น้อง ๆ ยังไม่แม่นเนื้อหาส่วนนั้น จึงควรกลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนนั้นให้เข้าใจ และนอกการทำได้หรือไม่ได้แล้ว ยังมีเรื่องของเวลาที่มีจำกัดในการทำโจทย์แต่ละข้อด้วย บางข้ออาจจะทำได้แต่ใช้เวลานานมากเกินไป ก็ควรต้องพิจารณาด้วยว่าควรปรับปรุงอย่างไร ดังนั้นในขณะที่ตะลุยโจทย์ฝึกเทคนิคทำข้อสอบ จะมีทริคทำข้อสอบดังนี้

 • วงข้อที่ทำไม่ได้ไว้ เพื่อจะได้กลับมาดูเฉลยอย่างละเอียด และกลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนนั้นต่อไป
 • ดูเวลาที่ใช้ทำในแต่ละข้อ หากข้อไหนทำนานไปให้ เขียนกำกับไว้ว่า ใช้เวลาเกิน เพื่อที่จะกลับมาพิจารณาว่าเป็นเพราะสาเหตุใด

7. จดผลสอบเพื่อดูพัฒนาการ

ในการตะลุยโจทย์ฝึกเทคนิคทำข้อสอบแต่ละชุด ควรจดคะแนนไว้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับการตะลุยโจทย์ครั้งต่อไป ว่าคะแนนของเราดีขึ้น หรือน้อยลงอย่างไร เพื่อจะได้มั่นใจว่าในการทำข้อสอบจริง จะได้คะแนนตามที่เราซ้อมมา ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้

 • หากคะแนนในแต่ละชุดยังไม่เพิ่มขึ้น อาจต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาให้แม่นขึ้น
 • หากคะแนนข้อสอบชุดหลัง ๆ ได้คะแนนมากพอแล้ว ก็สามารถไปตะลุยโจทย์ฝึกเทคนิคทำข้อสอบในวิชาอื่น ๆ ต่อไปได้

พูดคุยหลังอ่าน

เป็นยังไงกันบ้างครับ #Dek67 ทุกคน หวังว่าพี่ ๆ Panya Society จะช่วยให้น้อง ๆ เตรียมสอบกันได้ดียิ่งขึ้น แต่พี่ ๆ ต้องของบอกไว้ก่อนว่า เทคนิคที่นำมาแนะนำนี้ เป็นเพียงแนวทางในการตะลุยโจทย์แบบหนึ่งเท่านั้น  น้อง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความถนัดของน้อง ๆ แต่ละคนครับ

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนได้รู้เทคนิคการตะลุยโจทย์ TCAS67 แล้ว จะเห็นว่า จะต้องมีข้อสอบย้อนหลัง และเฉลยแบบละเอียดทุกข้อ ดังนั้น พี่ PANYA ขอแนะนำคอร์ส “UpScore TCAS67 ทั้ง 3 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS67 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS67 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Test Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

VDO ตัวอย่างการสอน

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

แผนการอ่านเคมี

comming soon

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

TAG :

SHARE:

เกณฑ์การคิดคะแนน TCAS67 คะแนนขั้นต่ำ 10 คณะยอดฮิต ใช้คะแนนอะไรบ้าง

PANYA SOCIETY

เกณฑ์การคิดคะแนน TCAS67 คะแนนขั้นต่ำ 10 คณะยอดฮิต ใช้คะแนนอะไรบ้าง

เกณฑ์การคิดคะแนน TCAS67 คะแนนขั้นต่ำ 10 คณะยอดฮิต ใช้คะแนนอะไรบ้าง

รู้จักตนเอง TCAS67 เลือกคณะอะไรดี

สวัสดีครับน้อง ๆ #Dek67 ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS67 นะครับ โดยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักตนเองกันว่า TCAS67 เราจะเลือกเรียนคณะอะไรดี วันนี้พี่ Panya Society จะมาแนะนำ 10 คณะยอดฮิตแต่ละสาย ว่ามีคะแนนขั้นต่ำเท่าไร และใช้คะแนนอะไรบ้าง ขอบอกเลยว่า #Dek67 ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคน จำเป็นต้องรู้จักตนเอง เพื่อให้เตรียมตัวอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นในอีก 1 ปี และจะได้เลือกคณะที่อยากเรียนให้ตรงกับอาชีพที่อยากเป็น ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!..

1. คณะสายแพทย์

คณะสายแพทย์ทั้ง แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ของ กสพท ถือเป็นหนึ่งในคณะในฝันของน้อง ๆ #Dek67 หลาย ๆ คน และเป็นคณะที่มีการแข่งขันสูงมาก พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

 • เกณฑ์การคิดคะแนน กสพท : 

    – TPAT1 : 30%

    – A-Level ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ : 28%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 14%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 14%

    – A-Level ภาษาไทย : 7%

    – A-Level สังคมศึกษา : 7%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – A-Level ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ : รวมกันไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

    – A-Level วิชาอื่น ๆ : ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

    – ทันตแพทย์ศาสตร์ ต้องเรียนสายวิทย์ – คณิต
.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 68.8425 คะแนน (ปี 66)
  .

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 72.8402 คะแนน (ปี 66)

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศกรรมศาสตร์ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในคณะที่น้อง ๆ #Dek67 หลาย ๆ คนอยากจะเข้าเรียน พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 20%

    – TPAT3 : 25%

    – A-Level ฟิสิกส์ : 30%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 25%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – เรียนสายวิทย์ – คณิต หรือ ป.ว.ช. สายช่างอุตสาหกรรม

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 64.3819 คะแนน (ปี 66)
  .

 คณะวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ : 10%

    – เกรดเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ : 10%

    – เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศ : 10%

    – TGAT : 20%

    – TPAT3 : 50%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ : ไม่ต่ำกว่า 3.00

    – เกรดเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ : ไม่ต่ำกว่า 3.00

    – เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศ : ไม่ต่ำกว่า 2.75

    – เรียนสายวิทย์ – คณิต (ไม่รับอาชีวะ)

    – ไม่มีภาวะตาบอดสี

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 74.6276 คะแนน (ปี 66)

3. คณะเทคนิคการแพทย์ / พยาบาลศาสตร์

คณะสายสุขภาพนอกเหนือจาก กสพท อย่างเทคนิคการแพทย์ และพยาบาล ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในคณะที่น้อง ๆ #Dek67 หลาย ๆ คนอยากจะเข้าเรียน พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะสายผู้ช่วยแพทย์  มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะสหเวชศาสตร์ สาขา รังสีเทคนิค มหวิทยาลัยนเรศวร

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 30%

    – A-Level ฟิสิกส์ : 25%

    – A-Level ชีววิทยา : 25%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 20%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – A-Level ทั้ง 3 วิชา : ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

    – เรียนสายวิทย์ – คณิต (ไม่รับหลักสูตรนานาชาติ)

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 41.7081 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี สาขา พยาบาลศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 25%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 20%

    – A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ : 25%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 30%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – TGAT : ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

    – A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

    – เกรดเฉลี่ย คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75

    – เรียนสายวิทย์ – คณิต (ไม่รับหลักสูตรนานาชาติ)

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 50.0068 คะแนน (ปี 66)

4. คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

อีกหนึ่งคณะที่น้อง ๆ #Dek67 ที่ชอบในการสอนอยากจะเข้าเรียนก็คือ คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะสายการสอน มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 45%

    – TPAT5 : 45%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 10%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – TGAT : ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

    – TPAT5 : ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

    – เรียนสายสามัญ หรือหลักสูตรนานาชาติ

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 70.8998 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เกณฑ์การคิดคะแนน (เลือกสอบสังคมศึกษา)

    – TGAT : 20%

    – TPAT5 : 30%

    – A-Level สังคมศึกษา : 25%

    – A-Level ภาษาไทย : 25%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 70.3888 คะแนน (ปี 66)

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มาถึงคณะที่ต้องใช้ความรู้ทั้งสายวิท์และสายศิลป์ อย่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งก็เป็นคณะที่ #Dek67 หลาย ๆ คนอยากเข้า พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – GPAX : 20%

    – TGAT : 10%

    – TPAT4 : 40%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 + ฟิสิกส์ + ภาษาอังกฤษ : 30%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – TGAT : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

    – TPAT4 : ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

    – A-Level ฟิสิกส์ : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 68.5694 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • เกณฑ์การคิดคะแนน 

    – TGAT : 15%

    – TPAT4 : 40%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 15%

    – A-Level ฟิสิกส์ : 15%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 15%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

    – กำลังเรียนหรือจบ ม.6 หรือเทียบเท่า (ไม่รับ ก.ศ.น. และ GED)

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 58.9649 คะแนน (ปี 66)

6. คณะบัญชี / บริหาร

อีกหนึ่งคณะที่กำลังมาแรงสำหรับคนที่ชอบตัวเลขและการทำธุรกิจ ก็คือ คณะบัญชีและบริหาร ซึ่งน้อง ๆ #Dek67 หลาย ๆ คนยังคงให้ความสนใจ พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะบัญชีและบริหาร มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 50%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 50%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – ไม่จำกัดสายการเรียน และคะแนนขั้นต่ำ

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 60.8055 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • เกณฑ์การคิดคะแนน 

    – GPAX : 100%

 • เงื่อนไขการรับ : 

    – ไม่จำกัดสายการเรียน และคะแนนขั้นต่ำ

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 53.5000 คะแนน (ปี 66)

7. คณะนิเทศศาสตร์

เรามาดูคณะทางสายศิลป์กันบ้าง คณะแรกที่เป็นที่นิยมก็คือ คณะนิเทศศาสตร์ #Dek67 หลาย ๆ คน ก็ใฝ่ฝันอยากเข้าคณะนี้ พี่ Panya Society ขอหยิบเอาคะแนนของ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง มาให้น้อง ๆ ดูกัน 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เกณฑ์การคิดคะแนน

    – TGAT : 40%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 2 : 60%

 • เงื่อนไขการรับ :

    – GPAX : ไม่ต่ำกว่า 2.5

    – TGAT : ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

    – A-Level คณิตศาสตร์ 2 : ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 85.2664 คะแนน (ปี 66)
  ..

คณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เกณฑ์การคิดคะแนน 

    – TGAT : 10%

    – A-Level คณิตศาสตร์ 2 : 20%

    – A-Level ภาษาอังกฤษ : 25%

    – A-Level สังคมศึกษา : 25%

    – A-Level ภาษาไทย : 20%

 • เงื่อนไขการรับ : 

    – ไม่รับผู้ที่จบ ร.ร. หลักสูตรนานาชาติ หรือ GED

 • คะแนนรอบ Admission ต่ำสุด : 66.4069 คะแนน (ปี 66)